e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
Zaboravili ste lozinku?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Vijeće

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima, koja obavlja regulatorne i druge poslove u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga. HAKOM-om upravlja Vijeće, koje ima pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Vijeća HAKOM-a imenuje i razrješava Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.
Vijeće HAKOM-a podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o radu.

Članovi Vijeća HAKOM-a

 Dr. sc. Dražen Lučić - Predsjednik Vijeća

Predsjednik Vijeća HAKOM-a od 2013. godine.
Prethodno ravnatelj HAKOM-a od 2009. Prije toga je više od dvadeset godina radio u tvrtki Ericsson u Hrvatskoj, Zapadnoj Europi i Izraelu, na poslovima od inženjera pripravnika u odjelu razvoja pa zaključno kao stariji direktor prodaje za jednog od svjetskih operatora telekomunikacijskih mreža. Govori engleski, njemački, španjolski i švedski jezik.
predsjednik@hakom.hr


 Domagoj Jurjević, dipl. oec - Zamjenik predsjednika Vijeća

Zamjenik predsjednika Vijeća HAKOM-a od 2013. godine.
Zaposlen u HAKOM-u od 2005. godine na poslovima analize tržišta, gdje je bio rukovoditelj Odjela te pomoćnik ravnatelja. Potpredsjednik BEREC-a (organizacije europskih regulatornih tijela za područje elektroničkih komunikacija) za 2014. Govori engleski, francuski, španjolski i talijanski jezik.
zamjenik.predsjednika@hakom.hr

 Dr. sc. Marijan Bolarić - Član Vijeća

Član je Vijeća HAKOM-a od 2013. godine.
Prije toga je radio u HAKOM-u kao koordinator u Odjelu poštanskih usluga, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. gdje je jedno vrijeme bio i predsjednik Uprave. Kao vanjski suradnik aktivno sudjeluje u izvođenju nastavnih programa iz područja tehnologije poštanskog prometa na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Govori engleski jezik.
Zdravko Jukić, dipl. ing. el - Član Vijeća

Diplomirani inženjer elektrotehnike i sveučilišni specijalist regulacije tržišta elektroničkih komunikacija. Član Vijeća HAKOM-a od 2013. godine. U HAKOM-u od 2010. godine na radnim mjestima voditelja projekata i višeg stručnjaka za elektroničke mreže. Prije HAKOM-a radio je 18 godina  u jednoj od vodećih svjetskih telekomunikacijskih korporacija u Hrvatskoj, Švedskoj i Njemačkoj kao stručnjak za komunikacijske sustave, voditelj projekata i predstavnik kompanije na standardizacijskim konferencijama. Govori njemački i engleski jezik.
 

 

Dr. sc. Nikola Popović - Član Vijeća

dipl. iur., član je Vijeća HAKOM-a od 2009.
Prethodno je radio u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja kao zamjenik predsjednika Vijeća (2003-2009), te kao član Vijeća za telekomunikacije (2001-2003).  Bio je član Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Radio je u Ministarstvu za europske integracije, te na drugim stručnim poslovima. Položio je pravosudni ispit. Magistrirao je pravo Europske unije na College of Europe u Bruges. Sudjeluje u izvođenju nastave u okviru pojedinih fakultetskih studija u Zagrebu. Sudski je tumač za engleski i francuski jezik.
 

 

 

 
 ispiši stranicu