e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Stručna služba

Stručne, tehničke i administrativne poslove nacionalne regulatorne agencije obavlja stručna služba. Stručnom službom HAKOM-a rukovodi ravnatelj kojeg imenuje Vijeće, a kojemu ravnatelj odgovara za svoj rad.

                                                    STRUČNA SLUŽBA 

UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE
RUKOVODITELJ
KONTAKT
Sektor željezničkih usluga Kristijan Solina SZU@hakom.hr
Sektor poštanskih usluga Iva Dvornik SPU@hakom.hr
Sektor elektroničkih komunikacija Josip Šajnović SEK@hakom.hr
- Odjel ekonomije tržišta
Iva Filipović OET@hakom.hr
- Odjel zaštite korisnika
Božidar Ister OZK@hakom.hr
- Odjel infrastrukture
Dora Tudorić-Ghemo OI@hakom.hr
- Odjel komunikacijskih usluga
Velimir Švedek OKU@hakom.hr
Sektor upravljanja RF spektrom Ana Katalinić Mucalo SUS@hakom.hr
- Odjel upravljanja RF spektrom
Danijel Vidaković OUS@hakom.hr
Odjel kontrole RF spektra
Danijel Vlahović OKS@hakom.hr
            - Odsjek kontrole RF spektra Split Luka Vujević OKS@hakom.hr
            - Odsjek kontrole RF spektra Rijeka Dalibor Živković OKS@hakom.hr
            - Odsjek kontrole RF spektra Osijek Anđelko Kopecki OKS@hakom.hr
Odjel za razvojne programe Andro Marčev ORP@hakom.hr
Odjel pravnih poslova Domagoj Maričić OPP@hakom.hr
Odjel komunikacije, koordinacije i strateškog planiranja Andro Marčev KIS@hakom.hr
Odjel poslovne podrške   POP@hakom.hr
- Odsjek financija, računovodstva i nabave
Tihana Cerovac FRN@hakom.hr
- Odsjek kadrovskih poslova i administracije
Martina Skorin KAP@hakom.hr
Odjel IS/IT Siniša Vukojević ISIT@hakom.hr


Shematski prikaz unutarnjeg ustrojstva HAKOM-a (pdf)


Elektronička kontaktna točka koja služi samo za međusobno službeno dopisivanje tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u neupravnim stvarima: e-pisarnica@hakom.hr

Prijedlozi, pohvale i pritužbe 

Prijedlozi za poboljšanje rada HAKOM-a, pohvale ili pritužbe mogu se poslati na ppp@hakom.hr

Posao i karijera
Obrazovani, visokomotivirani, odgovorni i savjesni zaposlenici, opredijeljeni na cjeloživotno učenje i napredovanje, pridonose ostvarivanju regulatornih načela i ispunjavanju ciljeva HAKOM-a.

HAKOM osigurava modernu radnu okolinu i gradi radnu kulturu koja potiče timski rad te pruža radniku priliku profesionalnog razvoja, stimulira učenje i stalno stručno usavršavanje, kao i suradnju s europskim, svjetskim i ostalim hrvatskim institucijama.

Ukoliko smatrate da svojim profesionalnim profilom možete pridonijeti daljnjem razvoju HAKOM-a, informacije i poveznice o otvorenim natječajima za popunu radnih mjesta mogu se naći na ovoj internetskoj stranici, a sami natječaji se objavljuju na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (http://www.hzz.hr/
 
Temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), poveznica potrebnih dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Zahvaljujemo na interesu za rad u HAKOM-u!
 
NATJEČAJI
 
  
23. listopada 2020. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljeni su natječaji za radna mjesta:

 
 • Viši/a specijalist/ica, Sektor poštanskih usluga (pdf)
 • Specijalist/ica, Sektor željezničkih usluga (pdf)

18. veljače 2020. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za radno mjesto: 
 
 • Viši stručnjak, Odjel pravnih poslova (pdf)
   
6. veljače 2020. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za radno mjesto: 
 
 • Viši/a specijalist/ica za financije i računovodstvo, Odjel poslovne podrške, Odsjek financija, računovodstva i nabave (pdf)

10. siječnja 2020. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za radno mjesto: 
 
 • Suradnik, Sektor elektroničkih komunikacija, Odjel komunikacijskih usluga (pdf)

5. studenoga 2019. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljeni su natječaji za radna mjesta:
 
 • Viši/a IT inženjer/ka, Odjel IS/IT (pdf)
 • Stručnjak/inja, Sektor upravljanja i kontrole RF spektra, Odjel upravljanja RF spektrom (pdf)
   
7. listopada 2019. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za radno mjesto: 
 
 • Viši/a specijalist/ica, Sektor poštanskih usluga – do povratka radnice na rad (pdf)


6. rujna 2019. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljeni su natječaji za sljedeća radna mjesta:

 • Viši/a IT inženjer/ka, Odjel IS/IT (pdf)
 • IT inženjer/ka, Odjel IS/IT (pdf)
   

5. lipnja 2019. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljeni su natječaji za sljedeća radna mjesta:

 • Viši/a suradnik/ca, Odjel pravnih poslova (pdf)
 • Stručnjak/inja, Sektor elektroničkih komunikacija, Odjel infrastrukture (pdf)
   

13. svibnja 2019. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljeni su natječaji za sljedeća radna mjesta: 

 • Viši/a stručnjak/inja, Sektor elektroničkih komunikacija, Odjel infrastrukture (pdf)
 • Informatičar/ka – pripravnik/ca, Odjel IS/IT (pdf)
   

12. travnja 2019. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljeni su natječaji za sljedeća radna mjesta:

 • Viši/a stručnjak/inja, Odjel pravnih poslova (pdf)
 • Viši/a suradnik/ca, Sektor elektroničkih komunikacija, Odjel zaštite korisnika (pdf)
 • Stručnjak/inja, Sektor željezničkih usluga (pdf)
 • Specijalist/ica – pripravnik/ca, Sektor elektroničkih komunikacija, Odjel ekonomije tržišta (pdf)
   
31. listopada 2018. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto: 
 • Viši/a stručnjak/inja za informacijsku tehnologiju - mjesto rada: podružnica Split (pdf)
 
27. srpnja 2018.
na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:
 • Viši/a stručnjak/inja za komunikacijske mreže (pdf)
 • Viši/a stručnjak/inja za infrastrukturu (pdf)
 • Viši/a stručnjak/inja za pravne poslove (pdf)

26. ožujka 2018. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:
 • Viši/a stručnjak/inja za komunikacijske usluge (pdf)

3. studenoga 2017. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:
 
 • Stručnjak/inja za kontrolu radiofrekvencijskog spektra (pdf)
 
6. listopada 2017. objavljen je natječaj na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za sljedeće radno mjesto:
 
 • Stručnjak/inja za računovodstvo (pdf)

8. kolovoza 2017. objavljeni su natječaji na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta:
 
 • Stručnjak/inja za zaštitu korisnika (pdf)
 • Stručnjak/inja za željezničke usluge (pdf)

27. ožujka 2017. objavljen je natječaj u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za sljedeće radno mjesto:
 • Viši/a stručnjak/inja za pravne poslove (pdf)


 

 ispiši stranicu