e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Stručna služba

Stručne, tehničke i administrativne poslove nacionalne regulatorne agencije obavlja stručna služba. Stručnom službom HAKOM-a rukovodi ravnatelj kojeg imenuje Vijeće, a kojemu ravnatelj odgovara za svoj rad.

                                                    STRUČNA SLUŽBA 

 ODJEL
RUKOVODITELJ
KONTAKT
Pravni poslovi Domagoj Maričić, dipl.iur. pravniposlovi@hakom.hr
Informiranje i zaštita korisnika
Ivo Majerski, dipl.ing.el.
IZK@hakom.hr
Analiza tržišta Iva Filipović  univ.spec.oec analizatrzista@hakom.hr
Komunikacijske mreže i usluge Hrvoje Perica, dipl.iur. KMU@hakom.hr
Radiokomunikacije Mr.sc. Ivančica Sakal radiokomunikacije@hakom.hr
Kontrola spektra Danijel Vidaković, dipl.ing.el. kontrolaspektra@hakom.hr
Poštanske usluge Mr.sc. Andrej Sardelić postanske-usluge@hakom.hr
Gospodarski poslovi Gordana Đodan, dipl.oec. gospodarskiposlovi@hakom.hr
Zajednički poslovi Mirjana Todorić, upr. iur. zajednickiposlovi@hakom.hr
Odjel željezničkih usluga Željka Grgec, dipl. iur zeljeznica@hakom.hr
Odjel za fondove EU Ivana Madžar, dipl.oec HAKOM-eufondovi@hakom.hr
Odjel IS/IT Damir Sušanj, dipl.ing.el, univ.spec.oec. informatika@hakom.hr


Shematski prikaz unutarnjeg ustrojstva HAKOM-a (pdf)

Na temelju članka 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) i članka 10. stavka 1. Statuta Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, imenovani su povjerenik i zamjenik povjerenika za otpad (pdf)

Elektronička kontaktna točka koja služi samo za međusobno službeno dopisivanje tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u neupravnim stvarima: e-pisarnica@hakom.hr

Prijedlozi, pohvale i pritužbe 

Prijedlozi za poboljšanje rada HAKOM-a, pohvale ili pritužbe mogu se poslati na ppp@hakom.hr

Posao i karijera
Obrazovani, visokomotivirani, odgovorni i savjesni zaposlenici, opredijeljeni na cjeloživotno učenje i napredovanje, pridonose ostvarivanju regulatornih načela i ispunjavanju ciljeva HAKOM-a.

HAKOM osigurava modernu radnu okolinu i gradi radnu kulturu koja potiče timski rad te pruža radniku priliku profesionalnog razvoja, stimulira učenje i stalno stručno usavršavanje, kao i suradnju s europskim, svjetskim i ostalim hrvatskim institucijama.

Ukoliko smatrate da svojim profesionalnim profilom možete pridonijeti daljnjem razvoju HAKOM-a, informacije i poveznice o otvorenim natječajima za popunu radnih mjesta mogu se naći na ovoj internetskoj stranici, a sami natječaji se objavljuju na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (http://www.hzz.hr/
 
Temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), poveznica potrebnih dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Zahvaljujemo na interesu za rad u HAKOM-u!
 
NATJEČAJI

 
31. listopada 2018. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto: 
  • Viši/a stručnjak/inja za informacijsku tehnologiju - mjesto rada: podružnica Split (pdf)
 
27. srpnja 2018.
na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:
  • Viši/a stručnjak/inja za komunikacijske mreže (pdf)
  • Viši/a stručnjak/inja za infrastrukturu (pdf)
  • Viši/a stručnjak/inja za pravne poslove (pdf)

26. ožujka 2018. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:
  • Viši/a stručnjak/inja za komunikacijske usluge (pdf)

3. studenoga 2017. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:
 
  • Stručnjak/inja za kontrolu radiofrekvencijskog spektra (pdf)
 
6. listopada 2017. objavljen je natječaj na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za sljedeće radno mjesto:
 
  • Stručnjak/inja za računovodstvo (pdf)

8. kolovoza 2017. objavljeni su natječaji na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta:
 
  • Stručnjak/inja za zaštitu korisnika (pdf)
  • Stručnjak/inja za željezničke usluge (pdf)

27. ožujka 2017. objavljen je natječaj u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za sljedeće radno mjesto:
  • Viši/a stručnjak/inja za pravne poslove (pdf)


 

 ispiši stranicu