e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Ožujak '14

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o zabrani stavljanja na tržište RiTT opreme-Beling d.o.o. (pdf)
Rješenje Gradu Dubrovniku o zaštiti i premještanju EKI (pdf)
Rješenje WEBER ESCAL-u o načinu rješavanja prigovora korisnika (pdf)
Odluka o operatorima koji trebaju dostaviti podatke za provođenje postupaka iz članka 53. i 54. ZEK-a na tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike (M1) i tržištima javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne/poslovne korisnike (M3 i M5 stara preporuka) (pdf)
Odluka o određivanju naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra trgovačkom društvu PROVENI VAL d.o.o. (pdf)
Odluka Ustavnog suda RH broj: U-III-1955/2012 o odbijanju ustavne tužbe Hrvatskog Telekoma d.d. (pdf)
Odluka o dodjeli državne potpore za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima – četvrti krug (pdf)
Odluka o izmjeni Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije (pdf)
Odluke i rješenja ARTZU
Dopunsko rješenje ARTZU od 19.03.2014 kojim se dopunjava Rješenje ARTZU na zahtjev HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. kao žalitelja u žalbenom postupku vezano za Izvješće o mreži 2015 upravitelja infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o. (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Upravnog suda RH br. UsI-4302/13-5 u predmetu OT protiv HAKOM-a radi rješavanja spora između pretplatnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br.UsII-17-2013-8 povodom tužbe Iskon Interneta d.d. radi ne postupanja prema regulatornoj obvezi nadzora maloprodajnih cijena (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Nacrt odluke - Test tri mjerila na tržištu maloprodaje iznajmljenih vodova (pdf)
  • Dokument testa tri mjerila (pdf)
Prijedlog Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (pdf)
 ispiši stranicu