e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na međunarodnoj konferenciji IWSSIP 2014

VIJEST
 
Dvadeset i prva međunarodna konferencija IWSSIP 2014 održava se u Dubrovniku od 12. do 15. svibnja 2014. Na skupu su predstavljena najnovija znanstvena postignuća iz područja obrade signala.
 
ZAGREB, 12. svibnja 2014. – U Dubrovniku se od 12. do 15. svibnja 2014., u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta Elektrotehnike i računarstva, održava IWSSIP (International Conference on Systems, Signals and Image Processing) - interdisciplinarni međunarodni skup na kojem se predstavljaju znanstveni radovi iz područja teoretske, eksperimentalne i primijenjene obrade signala.
 
U sklopu konferencije, koja se po drugi puta održava u Hrvatskoj, sudionike je na svečanom otvorenju u ime HAKOM-a pozdravio ravnatelj mr. sc. Mario Weber, dok HAKOM-ovi stručnjaci sudjeluju na skupu kao predsjedatelji triju sjednica o bežičnim komunikacijama i obradi slike i videa, kao i u predstavljanju znanstvenih postignuća iz područja obrade signala objavljenim u znanstvenom članku Krešimira Šakića pod naslovom „Crowdsourced Subjective Video Quality Assessment“.
 
Više informacija o samoj konferenciji može se pronaći na poveznici http://www.vcl.fer.hr/iwssip2014/, a program konferencije na poveznici  http://www.vcl.fer.hr/iwssip2014/technical_program/
 
 
                                                                                                      # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Agencija štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih resursa, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i implementiranje učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu