e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Elektroničke komunikacije

Propisi
Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112
 • Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 NN 107/10
 • Naputak o izmjeni Naputka o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 NN 78/11
 • Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 - neslužbeni pročišćeni tekst
Odluka Vlade RH o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (pdf)
Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama koja se odnose na brzi razvoj širokopojasnih mreža NN 64/11
Odluka Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (pdf)
Odluka Vlade RH o utvrđivanju plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (pdf)
Rješenja o visini plaća Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (pdf)
Rješenja o visini plaća Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (pdf)
Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti NN 41/18
Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika i članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije NN 27/13
Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama
 • Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama NN 45/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama NN 97/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama NN 116/17 (stupa na snagu 2.12.2017.)
 • Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama - neslužbeni pročišćeni tekst
Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva
Plan adresiranja NN 154/08
Plan dodjele radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHz NN 126/13
Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije 148,5 kHz - 1492 MHz NN 134/13
Plan dodjele za mikrovalne veze za frekvencijsko područje 28 GHz NN 101/16 
Plan dodjele za frekvencijski pojas 3400-3800 MHz NN 6/17 - vrijedi od 28.1.2017.
Plan dodjele za sustave točka - više točaka NN 6/17 - vrijedi od 28.1.2017.
Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze NN 6/17 - vrijedi od 28.1.2017.
Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500-2690 MHz NN 6/17 - vrijedi od 28.1.2017.
Plan dodjele za frekvencijski pojas 440-470 MHz NN 6/17 - vrijedi od 28.1.2017.
Plan numeriranja
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti NN 28/16
Pravilnik o sveobuhvatnom javnom imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima NN 137/12
Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe
 • Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe NN 82/09
 • Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe NN 138/15
Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
 • Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga NN 109/12
 • Ispravak Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga NN 33/13
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga NN 126/13
 • Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga - neslužbeni pročišćeni tekst
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga NN 67/16 (vrijedi od 1.1.2017.)
 • Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga - neslužbeni pročišćeni tekst (vrijedi od 1.1.2017.)
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga  
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN 154/11
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN 149/13
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga  NN 82/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN 24/15
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN 42/16
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga - neslužbeni pročišćeni tekst
Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine
 • Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine NN 75/13
Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
 • Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme NN 136/11
 • Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme NN 44/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme NN 75/13
 • Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme - neslužbeni pročišćeni tekst (vrijedi do 28.4.2016.)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme NN 36/16
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga NN 52/15
Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra 
 • Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra NN 107/13
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra NN 94/15
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra NN 32/17
Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja 
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (NN 18/15)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja NN 45/12
 • Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja - neslužbeni pročišćeni tekst
Uputa za mjerenje razine elektromagnetskog polja pdf
Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
 • Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti NN 133/14
 • Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti NN 122/15 
 • Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti NN 33/17
Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
 • Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 154/08
 • Ispravak Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 28/09
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 97/10
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 92/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 62/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra  NN 147/14
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 138/15
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 77/16
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 126/17
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 55/18 
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa brojeva i radiofrekvencijskog spektra NN 99/18
 • Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra - neslužbeni pročišćeni tekst
Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta
 • Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta NN 152/11
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o  potvrdi i naknadi za pravo puta NN 151/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta NN 95/17
 • Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta - neslužbeni pročišćeni tekst
   
Pravilnik o prelasku s analognog na digitalno odašiljanje radijskih i televizijskih programa te pristupu položajima u multipleksu u zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji NN 148/08
Pravilnik o prenosivosti broja 
Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija NN 124/14
 • Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija NN 113/11
Pravilnik o pečatu inspektora eletroničkih komunikacija
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija NN 124/14
 • Pravilnik o pečatu inspektora eletroničkih komunikacija NN 113/11
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (pdf)
Pravilnik o radijskoj opremi
 • Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi NN 25/12
 • Pravilnik o radijskoj opremi NN 49/16
Pravilnik o registru "NE ZOVI" NN 47/16
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija  elektroničkih komunikacija
 • Pravilnik  o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija elektroničkih komunikacija NN 124/14 
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija elektroničkih komunikacija NN 113/11
Pravilnik o standardnim ponudama NN 126/15
Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama
 • Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14)
  • Odluka Komisije o predmetu HR/2014/1579 - Svjetlovodne distribucijske mreže u Hrvatskoj (pdf)
Pravilnik o tehničkim uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje radijskog programa u UKV području s frekvencijskom modulacijom NN 37/96
Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada NN 155/09
 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada NN 116/17 (stupa na snagu 2.12.2017.)
Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju NN 114/10
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju NN 29/13
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju - neslužbeni pročišćeni tekst
Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
 • Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama NN 146/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama NN 82/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim kominikacijama NN 41/16
 • Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama - neslužbeni pročišćeni tekst
Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
 • Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra NN 45/12
 • Ispravak Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra NN 50/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra NN 97/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra NN 116/17 (stupa na snagu 2.12.2017.)
 • Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra - neslužbeni pročišćeni tekst
Pravilnik o uvjetima uporabe norme za kodiranje digitalnog televizijskog signala NN 73/07
 
 
 ispiši stranicu