e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008

ISO certifikat

Dana 22. i 23. listopada 2012. godine održan je recertifikacijski audit sustava upravljanja kvalitetom u HAKOM-u. Proces recertifikacije vođen je od strane auditora renomirane certifikacijske kuće „BureauVeritas Croatia“ i na taj način potvrđeno je da je naš sustav upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima norme ISO 9001:2008 kao i da je usklađen s regulatornim propisima.

HAKOM je trajno orijentiran na poboljšanje svih svojih procesa, a što dokazujemo posjedovanjem certifikata za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 koji smo dobili 11. studenog 2009. godine. Postupkom recertifikacije produljena je valjanost certifikata za sljedeće tri godine.

Recertifikacijski audit proveden je prema planu audita kako bi se provjerilo udovoljava li sustav upravljanja kvalitetom zahtjevima norme ISO 9001:2008 i koja poboljšanja su ostvarena s obzirom na prethodne audite.
 
Upravljanje sustavom kvalitete je trajan proces, koji zahtjeva stalno praćenje, usklađivanje i poboljšavanje svih procesa i aktivnosti unutar organizacije, a produljenje certifikata dokaz je da HAKOM tu obvezu uspješno provodi.

Certifikat nas ujedno i obvezuje na zadržavanje visoke kvalitete i trajnopraćenje standarda i zahtjeva upravljanja kvalitetom, kao i postizanje napora za daljnjim unapređenjem procesa organizacije i usmjerenošću ka zadovoljenju korisnika usluga HAKOM-a.

Prvi certifikat sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 HAKOM je dobio 11. studenog 2011. godine te je time postao prva regulatorna agencija u Republici Hrvatskoj, koja je certificirala sustav upravljanja kvalitetom prema navedenoj međunarodnoj normi. Provjeru udovoljavanja sustava kvalitete prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 izvršila je međunarodno priznata certifikacijska kuća BureauVeritas.

Riječ je o certifikatu kojim se potvrđuje da se upravljanje kvalitetom primjenjuje u svim segmentima  i razinama poslovanja, koje uključuje sudjelovanje svih zaposlenih, a zadovoljstvo korisnika usluga, zaposlenika i svih zainteresiranih strana glavni su poslovni ciljevi.

Kao osnovne razloge uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u HAKOM-u možemo istaknuti slijedeće:
  • potreba za promjenom načina upravljanja radi povećanja djelotvornosti i učinkovitosti procesa,
  • želja za unapređenjem učinkovitosti zaposlenika, rukovodstva, planiranja, primjene procesnog pristupa rješavanju problema,
  • potreba osvješćivanja zaposlenog osoblja o tome koliko prosperitet sudionika tržišta elektroničkih komunikacijskih i poštanskih usluga ovisi o djelotvornosti HAKOM-a, odnosno kvaliteti njihova rada,
  • potrebu za poboljšanjem unutarnjihi vanjskih komunikacija,
  • poboljšanje rezultata poslovanja,
  • povećanje zadovoljstva korisnika usluga.

Politika kvalitete
HAKOM-a rezultat je opće namjere i nastojanja napovećanju vlastite djelotvornosti i učinkovitosti, s ciljem što potpunijeg ispunjavanja zahtjeva i očekivanja svih operatora, davatelja usluga, krajnjih korisnika i ostalih zainteresiranih strana.
S obzirom na sve prethodnonavedeno koristi od uvođenja sustava kvalitete imat će  svi sudionici tržišta elektroničkih komunikacijskih i poštanskih usluga, zaposlenici, država te sve zainteresirane strane.
 ispiši stranicu