e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

e-Žalbe

HAKOM je nadležan rješavati sporove između korisnika i operatora tek nakon što je korisnik iscrpio mogućnost rješenja prigovora sa operatorom. Uputu kako se žaliti operatoru možete naći u našoj rubrici Kako se žaliti.

Ukoliko se ne slažete s odlukama operatora možete se obratiti nama. U postupku rješavanja sporova HAKOM može donijeti odgovarajuću odluku, koja je obvezujuća za operatora. Upute kako HAKOM podnijeti prigovor na iznos račun za pruženu uslugu ili na kakvoću pružene usluge od strane operatora nalaze se ovdje.

Podnesite zahtjev za rješavanjem spora elektroničkim putem. (upute za korištenje) ispiši stranicu