e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
Zaboravili ste lozinku?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

e-Nabava

HAKOM jamči profesionalan, otvoren i transparentan proces javne nabave pri čemu nastoji postupak javne nabave učiniti što pristupačnijim, jednostavnijim i bržim.

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
U smislu članka 76. i članka 77., a nastavno na članak 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti na svojim Internet stranicama objavljuje podatak da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.PLAN NABAVE  

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) javni naručitelj Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti objavljuje Plan nabave: 

Sukladno članku 20. stavcima 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) javni naručitelj Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti objavljuje Plan nabave.   
  • Plan nabave za 2016.                                                                                                             

Arhiva


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) javni naručitelj Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti objavljuje Registar ugovor o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. 
 


Arhiva


Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) postupajući prema članku 6. Zaključka Vlade Republike Hrvatske klasa: 330-01/11-02/01, urbroj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.


PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA 

ArhivaAktualna nadmetanja

Trenutno nema aktualnih javnih nadmetanja.

Arhiva