e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM donio planove dodjele radijskih frekvencija i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti donijela je propise kojima će između ostalog biti omogućena fleksibilnija uporaba pojasa na 2 GHz za operatore pokretnih komunikacija i učinkovitije planiranje mikrovalnih veza većih kapaciteta, kao i dodjela radijskih frekvencija za posebne primjene za mreže koje se sastoje samo od krajnjih radijskih postaja. 
 
ZAGREB, 20. veljače 2015. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) nakon provedenih javnih rasprava, donijela je četiri propisa iz područja radiokomunikacija. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja, planove dodjele za frekvencijske pojaseve 138-174 MHz i 1920-1980/2110-2170 MHz te Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze.
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja donesen je radi usklađivanja s Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14) Ministarstva zdravlja.
 
Planom dodjele za frekvencijski pojas 138-174 MHz omogućena je dodjela radijskih frekvencija za posebne primjene za mreže koje se sastoje samo od krajnjih radijskih postaja (npr. ogrlice za pse, sportske letjelice). Bez uvođenja ove mogućnosti, odgovarajuće naknade bile bi neopravdano velike za takve primjene.
 
Planom dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz, koji se temelji na Odlukama Odbora za elektroničke komunikacije i Europske komisije, omogućena je uporaba UMTS i LTE tehnologije. Ovime se osigurava tehnološka neutralnost ovih pojaseva te se konkretno planiranje uporabe navedenih tehnologija prepušta operatorima.
 
Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze, izmijenjen je radi uvođenja novog kanalnog rasporeda u frekvencijskom području 23 GHz te izmjene kanalnog rasporeda za frekvencijsko područje 18 GHz, u skladu s europskim preporukama. HAKOM je uočio trend porasta traženih kapaciteta te se spomenutim izmjenama omogućava učinkovitije planiranje mikrovalnih veza većih kapaciteta. Osim toga, usklađene su norme i preporuke navedene u Planu dodjele za frekvencijska područja koja se koriste za mikrovalne veze.
 
Navedeni propisi stupaju na snagu 26.veljače 2015., a mogu se pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a https://www.hakom.hr/default.aspx?id=3690.
 
Odgovore na komentare sa javne rasprave, koja je trajala od 14. siječnja do 30. siječnja 2015. možete pronaći putem sljedećih poveznica:
https://www.hakom.hr/default.aspx?id=116&subID=3371, https://www.hakom.hr/default.aspx?id=116&subID=3370,
https://www.hakom.hr/default.aspx?id=116&subID=3369, https://www.hakom.hr/default.aspx?id=116&subID=3368.
 
                                                                                                       # # #
 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu