e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

e-Dozvole

HAKOM izdaje pojedinačnu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra temeljem podnesenog odgovarajućeg zahtjeva za pojedinačnu dozvolu. Dozvola se u pravilu izdaje za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pojedinačnu radijsku postaju, ili više njih (npr. radijske postaje u amaterskoj službi, na plovilu, na zrakoplovu…).

Usluga e-Dozvole omogućuje HAKOM-ovim korisnicima elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, čime se korisnicima olakšava popunjavanje i podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole te znatno ubrzava sam postupak izdavanja dozvole.

Korištenje usluge e-Dozvole je besplatno, vrlo intuitivno i jednostavno.

Ako korisnik već nema aktivan korisnički račun, kako bi mogao započeti s korištenjem usluge e-Dozvole i podnijeti e-Zahtjev, treba se prvo registrirati putem sučelja na lijevoj strani početne HAKOM-ove web stranice

Nakon prijave na HAKOM-ovom internetskom portalu treba pokrenuti web rješenje za željeni tip dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra (npr. e-Plovila),  ispuniti kratki elektronički obrazac zahtjeva (e-Zahtjev) te potvrditi točnost i istinitost unesenih podataka.
Nakon toga se na zaslonu ispisuje obavijest o iznosima naknada i uspješno podnesenom zahtjevu, s mogućnošću njegova ispisa u cilju dobivanja fizičke potvrde. Obavijest o uspješno podnesenom zahtjevu korisnik dobiva i na adresu svoje elektroničke pošte koju je naveo prilikom registracije.
Po uspješno podnesenom zahtjevu započinje obrada zahtjeva u HAKOM-u, a u slučaju potrebe za eventualnim nadopunama HAKOM će korisnika obavijestiti elektroničkom poštom.

Trenutno su korisnicima dostupna web rješenja e-Plovila, e-Radiodifuzija i e-Mikrovalna veza za podnošenje e-Zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, odnosno za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji.