e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Arhiva

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) javni naručitelj Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti objavljuje Registar ugovor o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. 

 ispiši stranicu