e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM-ovi stručnjaci na terenu štite zračni prostor od smetnji

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
 
HAKOM-ovi stručnjaci na terenu štite zračni prostor od smetnji:
 
U proteklih šest godina poslano je više od 2500 međunarodnih prijava smetnji administraciji Italije
 
HAKOM provodi mjerenja duž cijele obale i na otocima gdje su smetnje najizraženije. Osim smetnji koje dolaze iz Italije, u HAKOM-u su angažirani i na uočavanju i otklanjanju smetnji koje prijavljuju službe za sigurnost pomorskog i zračnog prometa. 
 
 
ZAGREB, 24. srpnja 2015. –HAKOM-ovi stručnjaci i ovog su ljeta svakodnevno  angažirani na mjerenju smetnji koje dolaze iz susjedne Italije i javljaju se na hrvatskim radijskim i televizijskim kanalima. Mjerenja se provode duž cijele obale i na otocima gdje su smetnje najizraženije. Osim smetnji koje dolaze iz Italije, u HAKOM-u su angažirani i na uočavanju i otklanjanju smetnji koje prijavljuju službe za sigurnost pomorskog i zračnog prometa. Na svaku prijavljenu smetnju u HAKOM-u se žurno reagira, a ista se otklanja u najkraćem mogućem roku. Treba napomenuti kako HAKOM svakodnevno i bez prijava od strane korisnika kontrolira frekvencijska područja namijenjena uporabi za civilno zrakoplovstvo, kao i za sigurnost pomorskog prometa. Rezultat su otkrivene smetnje i prije nego su iste prijavljene od strane određenih službi, a otkrivene lokacije izvora smetnji nalaze se na području Hrvatske, ali i susjednih zemalja. Nakon otkrivanja smetnje iz susjedne zemlje upućuje su žurna prijava njihovim administracijama. Ovih dana HAKOM je zaprimio odgovore od administracija Italije i Albanije, u kojima njihove nadležne službe obavještavaju kako su otklonili nedavno prijavljene smetnje, koje su otkrili stručnjaci HAKOM-a.
 
Također su učestale i prijave smetnji operatora mreža pokretnih komunikacija na njihovim UMTS sustavima, a iste se intenziviraju tijekom ljetnih mjeseci. Kako je u jeku turistička sezona, turisti u velikoj mjeri koriste ove sustave, pa HAKOM-ovi stručnjaci izlaze na teren i otklanjaju prijavljene smetnje, ispunjavajući svoju zakonsku obvezu pružanja nesmetanog rada operatorima na kupljenim frekvencijama. Zaštita radiofrekvencijskog spektra, kao ograničenog nacionalnog prirodnog dobra, od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. 
 
Već godinama najveći problem predstavljaju radijske smetnje iz Italije, koje su vrlo izražene, a svake godine razina i broj smetnji kulminira u ljetnim mjesecima, kada su zbog povoljnijih uvjeta rasprostiranja elektromagnetskih valova smetnje iz Italije još izraženije te znatno narušavaju mogućnost slušanja hrvatskih FM radijskih postaja. Svih ovih godina HAKOM ulaže velike napore kako bi se postojeće smetnje na televizijskim i radijskim frekvencijama u priobalnom dijelu uklonile te kako bi se izbjegle nove smetnje koje dolaze iz Italije. Dodatan problem predstavlja i to što se identificirani ometajući odašiljači nalaze u drugoj državi te ih nije moguće ukloniti, ili ugasiti, jer su izvan nadležnosti HAKOM-a.
 
Samo u posljednjih šest godina, temeljem utvrđenih smetnji, poslano je više od 2500 međunarodnih prijava smetnji administraciji Italije, sa zahtjevom za njihovim uklanjanjem, o čemu je paralelno izvješćena i Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU), odgovorna za provedbu međunarodnih sporazuma iz područja elektroničkih komunikacija. HAKOM redovito izvješćuje nadležna tijela ITU-a, Radijski regulacijski odbor (RRB) i Direktora Radiokomunikacijskog ureda (BR), o statusu smetnji te traži pomoć u rješavanju ovog bitnog pitanja za Republiku Hrvatsku. U okviru RRB-a HAKOM je pokrenuo mehanizam rješavanja sporova oko smetnji. U suradnji s nakladnicima u Republici Hrvatskoj i mrežnim operatorom, tvrtkom ˝Odašiljači i veze˝, pokušalo se raznim tehničkim izmjenama na našim odašiljačima poboljšati prijam i smanjiti utjecaj smetnji. Intervencijama HAKOM-a spriječene su neke dodjele novih frekvencija od strane talijanskih državnih institucija, koje bi još uvećale postojeće smetnje, i inicirana je izmjena talijanskog televizijskog plana, koji je i prihvaćen krajem prošle godine.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, otvorile su se neke nove mogućnosti djelovanja. Ulaskom u Europsku uniju, HAKOM je pokrenuo inicijativu i aktivno se uključio u rješavanje problema smetnji između Italije i susjednih država putem Radne grupe o prekograničnoj koordinaciji pri savjetodavnoj Skupini za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom Europske komisije. U okviru te radne skupine ostvareni su pozitivni pomaci u području televizije, ali u FM-u stanje je i dalje neizmijenjeno. Kao rezultat aktivnosti RH i stručnjaka HAKOM-a u međunarodnim aktivnostima, Italija je donijela tri uredbe sa zakonskom snagom. Uredbama je izmijenjen plan TV frekvencija kojim se izuzimaju frekvencije koje smetaju susjednim zemljama, osnovan je kompenzacijski fond i osigurana su sredstva za gašenje ometajućih odašiljača, te je propisan postupak prilikom gašenja. Kada talijanska strane počne provoditi donesene uredbe možemo očekivati značajno smanjivanje  smetnji prema Hrvatskoj.
 
O svim aktivnostima u ovom području HAKOM izvješćuje i nadležna ministarstva, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, koja su se uključila u rješavanja ovog problema i na diplomatskoj razini. Tijekom posljednjih nekoliko godina, dobivena su brojna obećanja i rokovi za rješavanje smetnji, potpisani su sporazumi i zaključci s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvitka, talijanske regulatorne agencije AGCOM i diplomacije, ali nažalost Italija do danas nije uklonila niti jednu značajniju smetnju, prijavljenu od Republike Hrvatske.
 
 
                                                                                              # # #
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovitauporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu