e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

e-Pravo puta

HAKOM izdaje potvrdu o pravu puta temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama i Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta.

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta pobliže propisuje kako se HAKOM-u dostavlja zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta. Vrste nekretnina, također su određene ovim pravilnikom. Visina naknade za pravo puta, s obzirom na vrstu nekretnine i površine, dana je tablicom u Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta.

Usluga e-Pravo puta omogućuje HAKOM-ovim korisnicima elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o pravu puta i izračunu visine naknade za pravo puta, čime se korisnicima olakšava popunjavanje i podnošenje zahtjeva te znatno ubrzava sam postupak izdavanja potvrde.

Korištenje usluge e-Pravo puta je besplatno, vrlo intuitivno i jednostavno.

Zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije e-Pravo puta.
Potrebno je ispuniti kratki elektronički obrazac zahtjeva (e-Zahtjev) te potvrditi točnost i istinitost unesenih podataka.
Nakon toga se na zaslonu ispisuje obavijest o unesenim podacima i podnesenom zahtjevu, s mogućnošću njegova ispisa u cilju dobivanja fizičke potvrde. Obavijest o uspješno podnesenom zahtjevu korisnik dobiva i na adresu svoje elektroničke pošte koju je naveo prilikom podnošenja zahtjeva.
Po uspješno podnesenom zahtjevu započinje obrada zahtjeva u HAKOM-u, a u slučaju potrebe za eventualnim nadopunama HAKOM će korisnika obavijestiti elektroničkom poštom.
 ispiši stranicu