e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Podnositelj zahtjeva

OSNOVNI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Tip subjekta:*
Naziv tvrtke ili ime i prezime:*
OIB:*
Broj žiro računa:*
E-mail adresa:*
Adresa, ulica i broj:*
Država:*
Grad:*
Poštanski broj:*
PODACI VEZANI UZ PREDMETNI ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE
Katastarska čestica:*
Katastarska općina:*
PRILOZI
Vlasnički list:*
(pdf, max 10MB)
Preslika osobne iskaznice:*
(pdf, max 10MB)
 
Dodatni dokument 1:
(pdf, max 10MB)
Dodatni dokument 2:
(pdf, max 10MB)
Dodatni dokument 3:
(pdf, max 10MB)
Dodatni dokument 4:
(pdf, max 10MB)
Napomena:
SLANJE PODATAKA U TIJEKU... Pripremi za provjeru