e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastanku Nacionalnih tijela za provedbu Uredbe o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu

VIJEST
 
U Briselu je održan sastanak NEB-ova (National Enforcement Bodies), nacionalnih tijela za provedbu Uredbe EZ. br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu, na kojem je sudjelovao i HAKOM.
 
ZAGREB, 7. ožujka 2017. – U Briselu je 6. ožujka, pri Europskoj komisiji, održan sastanak NEB-ova, nacionalnih tijela za provedbu Uredbe EZ. br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu (dalje: Uredba). Na sastanku je Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) predstavljala Dragica Flam, dipl. iur, viši stručnjak za pravne poslove.
 
Sastanak se sastojao od dva dijela. Na prvom dijelu sastanka sudjelovali su i dionici na željezničkom tržištu i udruge potrošača, dok su drugom dijelu sastanka sudjelovala samo nacionalna tijela za provedbu Uredbe. Jedna od tema sastanka bio je i prijedlog Europskog zakona o pristupačnosti. Naime, oko 80 milijuna ljudi u EU je pogođeno invaliditetom u određenoj mjeri te je pristup proizvodima i uslugama preduvjet kako bi se osiguralo njihovo puno i ravnopravno sudjelovanje u društvu. Upravo Europski zakon o pristupačnosti, o kojem se raspravljalo na sastanku, ima za cilj unaprijediti funkcioniranje unutarnjeg tržišta za boljom pristupačnošću proizvodima i uslugama. Pristupačnost pokriva širok pojam koji uključuje sprječavanje i uklanjanje prepreka koje stvaraju probleme za osobe s invaliditetom u korištenju proizvoda, usluga i infrastrukture, pa tako i korištenje usluge željezničkog prijevoza putnika.
 
Na sastanku su prezentirane i raspravljane još i teme kao što su dobra praksa u pružanju usluge osobama smanjene pokretljivosti, naplata prijevoznih karata, osvrt na provedbu dijelova Uredbe koji se tiču izvještaja o kvaliteti, grupnih i sezonskih karata te  nove inicijative vezano za prava putnika u kontekstu multimodalnog prijevoza (istodobna uporaba dva transportna sredstva iz dvije različite grane prometa).

                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
  
 ispiši stranicu