e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM: Obavijest za nositelje projekata

VIJEST

HAKOM kao nositelj Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) objavljuje obavijest za nositelje projekata temeljene na ONP-u.


ZAGREB, 14. ožujka 2017. - Objavom u Narodnim novinama 16. veljače 2017. stupile su na snagu izmjene i dopune Statuta HAKOM-a koje je donijelo Vijeće HAKOM-a, a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Izmjenama i dopunama Statuta HAKOM-a uspostavljen je Odjel za fondove EU koji će obavljati poslove nositelja Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

S obzirom na promjene u organizacijskoj strukturi HAKOM-a, ovim se putem obavještavaju nositelji projekata da HAKOM u cijelosti potvrđuje sve do sad provedene preliminarne ocjene nacrta PRŠI-ja. Nositelji projekata dužni su postupiti po svim do sada primljenim preliminarnim ocjenama nacrta PRŠI-ja te iste uskladiti sa strukturnim pravilima ONP-a, a sukladno uputama HAKOM-a, prije pokretanja postupka javne rasprave.
 
Za sve daljnje upite možete se obratiti u HAKOM-i, Odjel za fondove EU, HAKOM-eufondovi@hakom.hr, a više informacija dostupno je na poveznici

                                                                                             # # #  
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu