e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastanku radne grupe Europskog udruženja poštanskih regulatora

VIJEST

Cilj sastanka radne grupe je razmjena iskustava između regulatornih tijela iz zemalja članica EU, sa svrhom što bolje regulacije pristupa poštanskoj mreži davatelja univerzalne usluge.

ZAGREB, 23. ožujka 2017. - U Bukureštu se ovog četvrtka održava sastanak radne grupe Europskog udruženja poštanskih regulatora ERGP-a (European Regulators Group for Postal Services), zadužene za regulatorno računovodstvo i regulaciju cijena. Na sastanku se raspravlja o regulatornim i operativnim uvjetima pristupa poštanskoj mreži, s naglaskom na aktivnosti i mrežne troškove koji nastaju u poštanskoj mreži davatelja univerzalne usluge prilikom pružanja pristupa mreži drugim poštanskim davateljima, kao i o metodologijama za alokaciju mrežnih troškova. Cilj sastanka radne grupe je razmjena iskustava između regulatornih tijela iz zemalja članica EU sa svrhom što bolje regulacije pristupa poštanskoj mreži davatelja univerzalne usluge.

Sudionici navedenog sastanka su predstavnici regulatornih tijela iz zemalja članica EU i kandidata za članstvo, renomirani stručnjaci iz područja poštanskih usluga. Na sastanku aktivno sudjeluje i stručnjak Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) Ivan Gilja, dipl. oec. 

                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu