e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sjednici Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora

VIJEST

Na sjednici Odbora Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) predstavljali su predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić i zamjenik predsjednika Vijeća Domagoj Jurjević, dipl. oec.


ZAGREB, 23. ožujka 2017. - Ovog četvrtka, 23. ožujka, održana je 8. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora. Saborski odbor, među ostalim, raspravljao je i o stajalištu Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama COM (2016) 589, kao i o Stajalištu Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinaka) COM (2016) 590 te o Stajalištu Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije COM (2016) 591.

Na sjednici Odbora Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) predstavljali su predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić i zamjenik predsjednika Vijeća Domagoj Jurjević, dipl. oec.

Dokumenti Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2017. dostupni su putem poveznice http://edoc.sabor.hr/DEU.aspx

                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu