e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na 40. Međunarodnom ICT skupu MIPRO 2017

VIJEST

Na ovogodišnjem, jubilarnom 40. Međunarodnom skupu MIPRO 2017, HAKOM je organizator dva okrugla stola na teme „Doprinos napretku digitalnog društva kroz razvoj širokopojasnog pristupa na područjima bez komercijalnog interesa“ i „Budućnost 5G mreža u pokretnim komunikacijama na putu prema gigabitnom društvu“. Također HAKOM sudjeluje u okruglom stolu „Uvođenje digitalnog radija DAB+ u Hrvatskoj“.
 
ZAGREB, 23. svibnja 2017. - U Grand hotelu Adriatic u Opatiji, u razdoblju od 22. do 26. svibnja, održava se 40. Međunarodni ICT skup MIPRO, koji će okupiti brojne domaće i inozemne stručnjake iz područja primjene informacijske i komunikacijske tehnologije te srodnih visokih tehnologija u gospodarstvu, obrazovanju, znanosti i upravi. U sklopu ovogodišnjeg skupa održat će se deset konferencija posvećenih užim područjima visokih tehnologija, nekoliko okruglih stolova koji analiziraju utjecaj razvoja ICT-a na gospodarski i društveni razvoj te radionice, seminari, forumi i tematski dani posvećeni određenim tehnološkim temama.

Hrvatska regulatorna agencija (HAKOM), organizator je dva okrugla stola koji se održavaju u utorak, 23. svibnja. Prvi okrugli stol na temu „Doprinos napretku digitalnog društva kroz razvoj širokopojasnog pristupa na područjima bez komercijalnog interesa“ pružiti će aktualne informacije svim subjektima uključenim u proces razvoja i izgradnje širokopojasne infrastrukture na područjima bez komercijalnog interesa, omogućiti uvid u postojeće stanje te dati smjernice  potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova o koracima nužnim za uspješnu provedbu projekata. Okrugli stol organiziran je s ciljem okupljanja predstavnika svih uključenih institucija, kao i predstavnika nositelja projekata i njihovih partnera.

Drugim okruglim stolom, naziva „Budućnost 5G mreža u pokretnim komunikacijama na putu prema gigabitnom društvu“, dat će se osvrt na najvažnije aspekte vezane za tehničke i gospodarske učinke 5G tehnologija, istaknuti izazovi koji stoje pred industrijom, operatorima i regulatorom te pojasniti utjecaj novih tehnologija na postojeće korisnike radiofrekvencijskog spektra i postojeće usluge. Na okruglom stolu pokušat će se sa svim zainteresiranim stranama ustanoviti potrebne smjernice za uspješno uvođenje 5G tehnologija.

HAKOM-ovi stručnjaci također sudjeluju i u radu okruglog stola na temu „Uvođenje digitalnog radija DAB+ u Hrvatskoj“ čiji je cilj prikazati mogućnosti i izazove u uvođenja digitalnog radija DAB+ u Hrvatskoj te značenje digitalizacije radija za dionike hrvatskog radijskog tržišta. Također kroz prezentacije prikazat će se stupanj implementacije digitalnog radija DAB+ u Europi i svijetu, kao i općeniti pregled tehnologije digitalnog radija.

Više informacija o sadržaju i sudionicima okruglih stolova, kao i upute za prijavu, može se pronaći na internetskim stranicama MIPRO-a, putem poveznice www.mipro.hr.
 
MIPRO1-20170523.jpg
MIPRO2-20170523.jpg

                                                                                              # # #
  
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu