e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu u Briselu

VIJEST

ENRRB je savjetodavno tijelo Europske komisije za područje tržišta željezničkih usluga, koje razmatra pitanja, postupke i praksu te ima za cilj usklađivanje na razini Europske unije.

ZAGREB, 9. ožujka 2018. – U Briselu se 8. i 9. ožujka održao 15. sastanak Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB – European Network of Rail Regulatory Bodies). ENRRB je savjetodavno tijelo Europske komisije za područje tržišta željezničkih usluga, koje razmatra pitanja, postupke i praksu te ima za cilj usklađivanje na razini Europske unije. Na sastanku su u ime Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) sudjelovale rukovoditelj Odjela željezničkih usluga Željka Grgec, dipl. iur., i viši stručnjak za pravne poslove Dragica Flam, dipl. iur.

U sklopu sastanka održao se i okrugli stol na kojemu se raspravljalo o najnovijim događanjima u državama članicama, a posebno u odnosu na praksu regulatornih tijela i organizacijske promjene koje su se dogodile u razdoblju od prethodnog sastanka. Komisija je potaknula raspravu o  provedbi Uredbe 2015/909 o modalitetima za izračun izravnih ili direktnih troškova. Tema sastanka je bila i test ekonomske ravnoteže te tumačenje članka 56. stavka 9. Direktive 2012/34/EU-a.

Komisija je također izvijestila i o stanju vezano za reviziju Uredbe o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu. Razmatrani su nacionalni planovi intervencija u kriznim slučajevima, kao i priručnik za postupanje na međunarodnoj razini u kriznim stanjima. U sklopu sastanka održana je i prezentacija britanskog regulatornog tijela (ORR) vezano za okvirne sporazume, kao i najnovijih informacija vezano za TTR projekt kojeg vodi RNE. Prezentirano je i izvješće o aktivnostima IRG-Rail-a.

                                                                                              # # #
  
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu