Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Javni poziv za dodjelu ovlaštenja za provođenje ispitivanja kakvoće usluga te ocjenu, ispitivanja i ovjere sustava za mjerenje i naplatu usluga elektroničkih komunikacija

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavljuje
 
JAVNI POZIV
za dodjelu ovlaštenja za provođenje ispitivanja kakvoće usluga te ocjenu, ispitivanja i ovjere sustava za mjerenje i naplatu usluga elektroničkih komunikacija
 
U okviru svojih nadležnosti određenih člankom 12. stavka 1. točke 18. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), i članka 65. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN broj 154/11, 149/13, 82/14, 24/15, 42/16 i 68/19), HAKOM pokreće postupak dodjele ovlaštenja za provođenje ispitivanja kakvoće usluga te ocjenu, ispitivanje i ovjeru sustava za mjerenje i naplatu usluga elektroničkih komunikacija (dalje: ovlaštenje).
 
Za ocjenu, ispitivanje i ovjeru sustava za obračun i naplatu, sukladno članku 61. stavku 4. Pravilnika, HAKOM može ovlastiti pravnu osobu. Pravo podnošenja zahtjeva za izdavanje ovlaštenja iz točke 1. ovog javnog poziva, ima svaka pravna osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koja ispunjava uvjete za izdavanje ovlaštenja.

Uvjeti (dokazi sposobnosti) koje su zainteresirane strane obvezne ispuniti, kao i način te rokovi dostave prijava i rok za donošenje odluke(a) o dodjeli ovlasti provođenje ispitivanja kakvoće usluga te ocjenu, ispitivanje i ovjeru sustava za mjerenje i naplatu usluga elektroničkih komunikacija određeni su u dokumentu „Uvjeti za dobivanje ovlaštenja za provođenje ispitivanja kakvoće usluga te ocjenu, ispitivanje i ovjeru sustava za mjerenje i naplatu usluga elektroničkih komunikacija“.
 
Datum otvaranja javnog poziva je 20. svibnja 2021., a prijave se zaprimaju do roka trajanja javnog poziva, do 10. lipnja 2021. do 10:00 sati na način određen u mjerilima za dobivanje ovlaštenja.

Pozivaju se zainteresirane strane da dostave ponude. Prijave se dostavljaju u sjedište Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno, s punim nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, na adresu:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10 110 Zagreb
- NE OTVARAJ -

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.