HAKOM na sastanku europske Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG)

 VIJEST

Na sastanku se, među ostalim, razgovaralo o zajedničkoj uporabi RF spektra, dodatnoj potrebi za RF spektrom i smjernicama za brzu implementaciju bežičnih mreža širokopojasnog pristupa te o ulozi RSPG-a u borbi protiv klimatskih promjena.

ZAGREB, 6. veljače 2020. – U Briselu je održan sastanak Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (Radio Spectrum Policy Group – RSPG) koja djeluje pri Europskoj komisiji i savjetuje o strateškim pitanjima u vezi s upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom u EU.

Jedna od glavnih tema sastanka bila je završna dorada i usvajanje radnog programa RSPG-a za razdoblje 2020.-2021., gdje su posebno prepoznata sljedeća područja: zajednička uporaba RF spektra, dodatne potrebe za RF spektrom i smjernice za brzu implementaciju bežičnih mreža širokopojasnog pristupa, uloga RSPG-a u borbi protiv klimatskih promjena, postupak istorazinske ocjene i suradnje država članica po pitanju dodjele spektra, priprema prijedloga i smjernica EU s obzirom na zaključke Svjetske radijske konferencije (WRC-19) te priprema mišljenja i stajališta za WRC-23. Za sve navedene teme formirane su RSPG podskupine, a svoj rad nastavlja i radna podskupina o prekograničnom usklađivanju frekvencija „Good Office“.

Dodatno, na zahtjev Europske komisije, RSPG će se baviti i pripremom mišljenja o Programu za politiku radiofrekvencijskog spektra (Radio Spectrum Policy Programme - RSPP) za razdoblje do 2030., što je bila još jedna od zanimljivih tema sastanka.

Također, predstavljeno je izvješće podgrupe za istorazinsku ocjenu i suradnju država članica po pitanju dodjele spektra te izvješće podgrupe o prekograničnom usklađivanju frekvencija „Good Office“, koja se bavi pitanjima štetnih smetnji (talijanskih smetnji u DTV, DAB i FM pojasu) te praćenjem aktivnosti oslobađanja 700MHz pojasa za potrebe uvođenja bežičnih mreža širokopojasnog pristupa i prekogranične koordinacije sa zemljama van EU.                                                                                        # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr

O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.