Primjena zaštitnih mjera u poštanskoj djelatnosti tijekom epidemije koronavirusom (COVID-19)

OBAVIJEST

Obavještavaju se korisnici poštanskih usluga kako se u narednom razdoblju mogu očekivati poremećaji u poštanskom prometu koji se odnose na rokove prijenosa poštanskih pošiljka, načine uručenja poštanskih pošiljaka te izmjene radnih vremena poštanskih ureda.  

ZAGREB, 18. ožujka 2020. - U uvjetima novonastale situacije povezane s pojavom i širenjem koronavirusa (COVID-19) u Republici Hrvatskoj, a slijedom Odluke ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti uzrokovane virusom COVID-19 od 11. ožujka 2020. i mišljenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 17. ožujka 2020. u svezi primjene mjera u poslovanju HP-Hrvatske pošte d.d., Zagreb (dalje: HP) u uvjetima epidemije koronavirusa (COVID-19), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) u skladu sa svojim ovlastima iz članka 8. stavka 12. i stavka 13. Zakona o poštanskim uslugama (NN br. 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19, dalje: ZPU), obavještava sve građane Republike Hrvatske o mogućim promjenama u obavljanju svih poštanskih usluga, a posebice univerzalne usluge, kao i o promjenama u poštanskoj mreži davatelja univerzalne usluge, a posebice glede radnih vremena poštanskih ureda.

HAKOM prati sve mjere koje poduzimaju i dostavljaju svi davatelji poštanskih usluga u cilju zaštite zdravlja i života korisnika poštanskih usluga te zaposlenika davatelja poštanskih usluga.

Stoga obavještavamo sve korisnike poštanskih usluga da će u narednom razdoblju doći do poremećaja u poštanskom prometu posebice glede rokova prijenosa poštanskih pošiljka, kao i promjena u načinu uručenja poštanskih pošiljaka prilikom obavljanja poštanskih usluga, a za koje pošiljke je nužno potvrditi uručenje potpisom primatelja.

Također, obavještavamo sve korisnike poštanskih usluga kako će doći i do promjena u radnim vremenima poštanskih ureda HP-a te molimo za razumijevanje prigodom obavljanja svih usluga u poštanskim uredima na siguran način. Ujedno se skreće pozornost na potrebu poštivanja mjera i aktivnosti koje davatelji poštanskih usluga poduzimaju u cilju zaštite zdravlja korisnika i svojih zaposlenika prigodom obavljanja poštanskih usluga, kako u uredima i poslovnicama, tako i putem dostavljača pošiljaka.

Sve davatelje poštanskih usluga pozivamo da promptno javno objave sve promjene u načinu obavljanja svojih poštanskih usluga, kao i da o tome pisano obavijeste HAKOM. Također, obavještavamo sve korisnike da davatelji poštanskih usluga mogu u ovim okolnostima odbiti prijam poštanskih pošiljaka u uslugama koje oni nude. Međutim, univerzalne usluge, koje je Zakon o poštanskim uslugama zajamčio svim građanima RH na cijeloj teritoriji RH, u svezi s odredbama članka 3. stavka 2. ZPU-a, do daljnjega će biti dostupne sukladno javno objavljenim uputama davatelja univerzalne usluge, a u skladu s odlukom Ministarstva mora prometa i infrastrukture.

Predmetne mjere provodit će se do prestanka proglašene epidemije, odnosno, dok traje stanje ugroze i povećanog rizika za život i zdravlje ljudi na području Republike Hrvatske.


                                                                                        # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr

O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.