5G mreža u Hrvatskoj

Osnovni cilj uvođenja 5G je kvalitetno pokriti signalom cijelo područje RH i tako potaknuti gospodarski razvoj te omogućiti svim građanima bolju kvalitetu života. Daljnjim razvojem i implementacijom 5G mreže tražit će se i razvijati digitalne vještine, otvarati nova radna mjesta i nove mogućnosti upotrebe tehnologije u svim industrijskim granama.

Daljnji razvoj tehnologije će bitno utjecati na kvalitetu dostupnosti interneta na udaljenim područjima, posebice u ruralnim područjima i na otocima, kao i na svim područjima na kojima nije moguće ili komercijalno isplativo fizički dovesti svjetlovodnu infrastrukturu. Zbog geografskih obilježja i oblika RH, kvalitetna pokrivenost od izuzetnog je značenja za podizanje kvalitete života na tim područjima.

Komercijalne 5G mreže za pružanje usluga u RH još uvijek nisu u radu, a trenutačno sva tri operatora pokretnih komunikacija testiraju funkcionalnosti 5G tehnologije. Prve komercijalne 5G usluge očekuju se u Gradu Osijeku koji je Zaključkom Vlade RH odabran za prvi hrvatski 5G grad.

Hrvatski znanstvenici o 5G

Više informacija
Jedan od ciljeva 5G akcijskog plana EU-a je identifikacija barem jednog većeg grada u svakoj državi članici u kojem će se do kraja 2020. ostvariti pokrivanje 5G signalom i komercijalno pružanje usluga. HAKOM je zajedno s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i predstavnicima sva tri operatora mreža pokretnih komunikacija tijekom 2019. proveo niz aktivnosti kako bi se Vladi RH predložio jedan ili više gradova kandidata. Kao rezultat tih aktivnosti, MMPI je Vladi uputilo prijedlog zaključka kojim se, zbog optimalnog odnosa tehničkih, znanstvenih i gospodarskih preduvjeta, za prvi hrvatski 5G grad predlaže Grad Osijek. Vlada je usvojila prijedlog i 23. siječnja 2020. Osijek je odabran za prvi hrvatski 5G grad. Također, odabirom Osijeka za 5G grad ne ispunjavaju se samo ciljevi EU-a nego se želi doprinijeti razvoju istočnog dijela Hrvatske.