Posebna ovlaštenja

 
Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12 , 80/13 i 71/14) HAKOM može izdati posebno ovlaštenje pravnoj osobi za obavljanje poslova u elektroničkim komunikacijama na način i uz uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN 45/12, NN 50/12 i NN 97/14).
 
Poslovi za koje se mogu izdati posebna ovlaštenja navedenim pravilnikom su:
 • radijska mjerenja u elektroničkoj komunikacijskoj mreži
 • tehnički pregled radijskih postaja
 • mjerenje i ispitivanje u svrhu utvrđivanja uzroka smetnji u radiofrekvencijskom spektru
 • izračun i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja
 • sravnjivanje računa za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga u pomorskom prometu


Popis pravnih osoba koje imaju posebna ovlaštenja za obavljanje poslova u elektroničkim komunikacijama: 

NAZIV
 
ADRESA
KONTAKT
POSEBNO OVLAŠTENJE ZA
VRIJEDI DO                     
CENTAR ZA MJERENJA U OKOLIŠU d.o.o. Capraška 6,
10 000 Zagreb
tel.: 01 6192 008
fax: 01 6192 011
e-pošta: cmo@cmo.hr
 • izračun i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja
1. srpnja  2020.
CROATEL d.o.o. Pantovčak 265,
10 000 Zagreb
tel.: 01 455 2000
fax: 01 455 2020
e-pošta: info@croatel.hr
 • radijska mjerenja u elektroničkoj komunikacijskoj mreži
   
 • mjerenje i ispitivanje u svrhu utvrđivanja uzroka smetnji u radiofrekvencijskom spektru
   
 • izračun i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja

6. prosinca 2020.


6 prosinca 2020.8. srpnja 2021.
 
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK - LABORATORIJ ZA VF MJERENJA Kneza Trpimira 2b,
31 000 Osijek
tel.: 031 224 601,
224 605
fax: 031 224 605
e-pošta:
etf@etfos.hr
 • izračun i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja
17. srpnja 2018.
DALEKOVOD d.d. Marijana Čavića 4,
10000 Zagreb
tel.: 01 24 11 111
fax: 01 61 70 450
e-pošta: dalekovod@dalekovod.hr
 • izračun i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja
26. siječnja   2019.
DALEKOVOD EMU d.o.o. 43. Ulica broj 36,
20 270 Vela Luka
tel.: 020 813 440
01 6171 187
fax: 020 813 441
01 6170 450
e-pošta: emu@dalekovod.hr
 • izračun i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja
18. svibnja 2017.    
KONČAR institut za elektroniku d.d. Fallerovo šetalište 22,
10 000 Zagreb
tel.: 01 3655 555
01 3655 974
fax. 01 3667 602

e-pošta: info@koncar.hr
 • izračun i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja
21. lipnja 2017.
MICRO-LINK d.o.o. Jaruščica 9a,
10 000 Zagreb
tel.: 01 3636 884
fax: 01 3636 850
e-pošta: microlink@microlink.hr
 • radijska mjerenja u elektroničkoj komunikacijskoj mreži
   
 • izračun i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja
   
 • mjerenje i ispitivanje u svrhu utvrđivanja uzroka smetnji u radiofrekvencijskom spektru
   
 • tehnički pregled radijskih postaja
1. srpnja 2020.


1. srpnja 2020.


1. svibnja 2021.


1. srpnja 2020.
 

ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269 d, 10 000 Zagreb tel.: 01 6186 000
01 6186 111
fax: 01 6186 100
e-pošta: oiv@oiv.hr
 • radijska mjerenja u elektroničkoj komunikacijskoj mreži
   
 • izračun i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja
   
 • mjerenje i ispitivanje u svrhu utvrđivanja uzroka smetnji u radiofrekvencijskom spektru

3. prosinca 2020.


3. prosinca 2020.


3 prosinca 2020.