Zakoni

 
Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme NN 131/12
Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
 • Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme NN 92/15
 • Dodatak 2
 • Dodatak 3
 • Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme NN 10/21  
 • Dodatak 2
 • Dodatak 3
Zakon o elektroničkim komunikacijama
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama NN 73/08
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 90/11
 • Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 133/12
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 80/13
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 71/14
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 72/17
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama - neslužbeni pročišćeni tekst
Zakon o elektroničkim medijima
 • Zakon o elektroničkim medijima NN 153/09
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima NN 84/11
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima NN 94/13
 • Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima NN 136/13
 • Zakon o elektroničkim medijima - neslužbeni pročišćeni tekst
Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
 • Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji  NN 137/10
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 76/12
 • Uredba o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 78/16
 • Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 46/17
 • Ispravak Zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 73/17
 • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3197/2017, U-I-3949/2017 od 16. listopada 2018. kojom se ukida Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine« broj 46/17. i 73/17.) NN 94/18
Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina NN 121/16
Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09 
Zakon o poštanskim uslugama
Zakon o gradnji
 
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu  NN 104/17
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80/13
 • Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 14/14
 • Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 32/19
Zakon o željeznici NN 32/19
Zakon o zaštiti potrošača
 • Zakon o zaštiti potrošača NN 41/14
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača NN 110/15
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zašiti potrošača NN 14/19
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
 • Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja  NN 79/09
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja NN 80/13