e-Glavni projekt

HAKOM kao javnopravno tijelo s javnim ovlastima koje su određene posebnim zakonom - Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14, 72/17 dalje: ZEK) izdaje potvrdu glavnog projekta za projekte koji su usklađeni s (prethodno ishodovanim) posebnim uvjetima gradnje, a temeljem članka 82. Zakona o gradnji (NN br.153/13 i 20/17).

U postupku izdavanja potvrda na glavne projekte razlikujemo dvije osnovne vrste građevina: STAMBENE, POSLOVNE I STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE koje se u pravilu grade na jednoj katastarskoj čestici), te LINIJSKE (infrastrukturne) građevine koje se grade na većem broju katastarskih čestica.

Usluga e-Potvrda glavnog projekta omogućuje HAKOM-ovim korisnicima podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrda na glavne projekte i elektroničkim putem, čime se korisnicima olakšava i ubrzava postupak izdavanja potvrda.
 
Zahtjev za izdavanje potvrde na glavni projekt možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije e-Potvrda na glavni projekt  - upute za korištenje. Obavijest o uspješno podnesenom zahtjevu dobivate na adresu svoje elektroničke pošte koju ste naveli prilikom predaje zahtjeva. Po uspješno podnesenom zahtjevu započinje obrada zahtjeva u HAKOM-u. Nakon obrade vašeg zahtjeva ovjereni primjerak potvrde glavnog projekta će vam biti upućen poštom na poštansku adresu koju ste naveli u vašem zahtjevu. Ukoliko je potrebna dodatna dokumentacija za glavni projekti dobit ćete obavijest na adresu vaše elektroničke pošte.