e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Studeni '20

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Dopunsko rješenje Grad Novalja (pdf)
Rješenje Općina Funtana (pdf)
Djelomično rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture na administrativnom području grada Rijeke u DTK Zamet i DTK Sušak (pdf)
Djelomično rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture na administrativnom području grada Splita u DTK Pujanke i DTK Meje (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Crikvenica (pdf)
Dopunsko rješenja Općina Molve (pdf)
Rješenje Grad Komiža (pdf)
Rješenje Grad Split (pdf)
Rješenje Općina Bilice (pdf)
Rješenje Općina Ervenik (pdf)
Rješenje Općina Galovac (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta L.U.P. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta L.VU. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta J.V. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta - L.P. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta - L.ST. (pdf)
Odluka u postupku pokrenutom na zahtjev društva Fortis Projekt d.d. protiv društva Hrvatski Telekom d.d. (pdf)
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture i prijedlog novog Plana razvoja radiodifuzijske mreže (pdf)
  • Privitak 1 - Objedinjeni plan postojeće lokacije (pdf)
  • Privitak 2 - Objedinjeni plan središta planiranih zona (pdf)
  • Privitak 3 - Radiodifuzija postojeće lokacije (pdf)
  • Privitak 4 - Radiodifuzija središta planiranih zona (pdf)

 

Rješenje - Opis uslužnog objekta Đ.Đ. d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta Z.H. d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta L.R. d.d. (pdf)
Presude i rješenja Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-697/20, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-982/20, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1580/2017, radi poništenja rješenja (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-506/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3348/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Rješenje Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-1072/20, radi izdavanja potvrde (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-32/2020, radi oduzimanja dozvole za uporabu RF spektra (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-380/2018, radi izmještanja i zaštite EKI (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-513/2018, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Maruševec) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2470/2019, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2921/2018, radi diskriminacije u određivanju prioriteta u uvjetima ograničenja infrastrukturnih kapaciteta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1970/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2775/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2776/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2774/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj UsII-29/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Karlovac) (pdf)
  
 ispiši stranicu