e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Najvažnije informacije sa sjednice Vijeća HAKOM-a od 27. ožujka

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 27. ožujka:

  • donesena je odluka o izmjeni rješenja za računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo u dijelu izračuna prosječnog ponderiranog troška kapitala
  • donesena je odluka o načinu računovodstvenog razdvajanja za HP- Hrvatsku poštu d.d.

Odluke  se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45

  • usvojen je Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (poveznica)
  • odgovori HAKOM-a na komentare i prijedloge po javnoj raspravi "Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge" (poveznica) ispiši stranicu