e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dodjela brojeva 116XXX za usluge od društvenog značaja u Republici Hrvatskoj

U sklopu provođenja projekta „Dodjela brojeva za usluge od društvenog značaja u Republici Hrvatskoj“ Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: HAKOM) zaprimila je dana 02. travnja 2013. godine zahtjev udruge Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Dunavska 53/19, Osijek za dodjelu broja 116000 (Pozivni centar za nestalu djecu - Hotline for missing children).
 
HAKOM, u skladu s nadležnostima određenima Zakonom o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ broj 73/08, 90/11 i 133/12 dalje: ZEK), preciznije poglavlje IX. „.Adresiranje i numeriranje“, upravlja adresnim i brojevnim prostorom u Republici Hrvatskoj kao prirodno ograničenim općim dobrom, radi osiguranja razložne, ravnomjerne i djelotvorne uporabe adresa i brojeva, a na temelju međunarodnih propisa te međunarodnih ugovora i sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku.
 
Slijedom navedenog, a u skladu s Odlukom Europske komisije od 15. veljače 2007. godine o rezervaciji nacionalnog numeracijskog raspona koji počinje s '116' za usklađene brojeve usluga od društvenog značaja (2007/116/EZ) i Odlukom Europske komisije od 30. studenoga 2009. godine kojom se izmjenjuje i dopunjuje Odluka 2007/116/EZ o uvođenju dodatnih rezerviranih brojeva koji počinju s '116' (2009/884/EZ) te europskim preporukama iz područja navedene problematike, Vijeće HAKOM-a je donijelo Plan numeriranja („Narodne novine“ broj 11/13, dalje: Plan) u kojem je unaprijed rezerviralo šesteroznamenkaste kratke kodove (brojeve) 116XXX za usluge od društvenog značaja. U usluge s posebnom socijalnom osjetljivosti spadaju: pozivni centar za nestalu djecu (Hotline for missing children), pozivni centar za žrtve zločina (Victims of Crime), pozivni centar za djecu (Child Helpline), pozivni centar za medicinske usluge (Non-Emergency Medical Services), pozivni centar za emocionalnu pomoć (Emotional support helpline) koji su harmonizirani na području cijele Europe.
 
Namjera je regulative Europske komisije da usluge od društvenog značaja budu dostupne putem istih, lako prepoznatljivih telefonskih brojeva u svim državama članicama Europske unije (dalje: EU). Za ove usluge trenutno  postoji mnogo pozivnih centara (eng. „helpline“) koji su dostupni u cijeloj Europi. Međutim, pozivni brojevi za te usluge razlikuju se u pojedinim zemljama, što ih čini teško pamtljivim za posjetitelje iz drugih zemalja članica EU te posjetitelji nisu u mogućnost ostvariti poziv odnosno pozvati broj za određenu uslugu u trenutku kada trebaju pomoć ili savjet.
 
Kako bi se postigao cilj „isti broj - ista usluga“ širom EU-a, Europska komisija je 15. veljače 2007. godine donijela Odluku o rezervaciji nacionalnog numeracijskog raspona koji počinje s '116' za usklađene brojeve usluga od društvenog značaja (2007/116/EZ). Prema navedenoj odluci usluge od društvenog značaja su usluge iznimno važne za posjetitelje iz drugih zemalja. Navedena odluka pojašnjava smisao i značaj usluga od društvenog značaja.
 
Prema članku 13. Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva („Narodne novine“ broj 85/12) ove usluge namijenjene su pojedincima na način da zadovoljavaju određenu društvenu potrebu koja osobito pridonosi dobrobiti ili sigurnosti građana odnosno određenoj skupini građana, ili pomažu građanima u nevolji te mogu biti od koristi inozemnim posjetiteljima. Također, ove usluge služe za pružanje informacija, podrške i izvješćivanja građana. Nadalje, dostupne su svim građanima te nije potreban prethodni zahtjev ili registracija za pristup ovim uslugama. Korištenje ovih usluga nije vremenski ograničeno te isključuje usluge privremenog karaktera (npr. usluge koje su povezane uz neki pojedinačni događaj). Navedene usluge nisu namijenjene za komercijalne svrhe te im se pristupa putem besplatnog broja odnosno bilo kakvo plaćanje ili obveza plaćanja od strane pozivatelja ne može biti preduvjet korištenja usluga. Prilikom korištenja usluga isključeno je oglašavanje, zabava, marketing i prodaja, korištenje poziva za buduću prodaju komercijalnih usluga. Pravne osobe koje pružaju usluge od društvenog značaja, a koriste 116XXX brojeve, moraju biti spremne prihvatiti trošak dolaznih poziva u skladu s ugovorom kojeg će sklopiti s operatorom elektroničkih komunikacija (dalje: operator).
 
Usklađivanje brojevnih resursa nužno je kako bi usluge koje se pružaju u različitim državama članicama bile dostupne krajnjim korisnicima uporabom istoga broja. Kombinacijom „isti broj – ista usluga“ osigurat će se da je određena usluga, bez obzira na to u kojoj se državi članici pruža, uvijek povezana s određenim brojem u EU. Time se dobiva usluga s paneuropskim identitetom u korist europskih građana koji će znati da će biranjem istoga broja dobiti pristup istoj vrsti usluge u različitim državama članicama. Tom će se mjerom poticati razvoj paneuropskih usluga.

Postupak dodjele propisan je dokumentacijom za dodjelu brojeva iz numeracijskog raspona 116XXX brojeva-usluge od društvenog značaja koju možete pronaći ovdje.
 
Do sada je dodijeljen jedan broj iz raspona 116XXX. HAKOM je dana 4. prosinca 2012. godine primarnom dodjelom dodijelio broj 116111 operatoru Terrakom, a pravo korištenja na razdoblje od 3 godine dodijeljeno je Hrabrom telefonu.
 
 
 ispiši stranicu