e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Projekt Škole 2.0 dobitnik "Europske nagrade za inovacije u javnoj upravi"

Zagreb, 12. lipnja 2013. - CARNetov projekt Škole 2.0 dobitnik je "Europske nagrade za inovacije u javnoj upravi", pri čemu je HAKOM sudionik u realizaciji projekta.
 
U okviru ovog projekt sedam škola je dobilo širokopojasni pristup internetu. U samim školama su postavljene bežične mreže, kako bi učenici i nastavnici putem tablet računala mogli pristupati sadržajima, digitalnim udžbenicima, koristiti ih za videokonferencije te za nastavu na daljinu. Također, sve ove škole su uključene i u e-Dnevnik projekt.
 
Za projekt je CARNet dobio nešto manje od 12 milijuna kuna kroz natječaj HAKOM-a, koji će, osim za potrebe spomenute mrežne i videokonferencijske infrastrukture i spajanja, biti potrošeni i za nabavu tablet računala za nastavnike i učenike te potrebnu edukaciju nastavničkog kadra.
 
Više o projektu i nagradi može se pronaći na http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12509&sec=1933 te http://www.rtl.hr/vijesti/hotspot/789429/veliki-uspjeh-inovativnog-projekta-skole-20/ i http://www.hrt.hr/index.php?id=vijesti-clanak&tx_ttnews%5Btt_news%5D=212967&tx_ttnews%5BbackPid%5D=866&cHash=9b3b3660e1
 
 ispiši stranicu