e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Srpanj '13

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje -  obustava postupka inspekcijskog nadzora provjere ispunjavanja uvjeta Uredbe o roamingu HT (pdf)
Rješenje - inspekcijski nadzor nad HT-om nepoštivanje reg obveza kod javne nabave (PMF) (pdf) (Napomena: iz teksta rješenja uklonjeni su podaci o visini ponuđenih cijena u cilju zaštite")
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom EK usluga - VIPnet d.o.o. - vezano uz postupak prijenosa broja i zasnivanje pretplatničkog odnosa (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom EK usluga - Tele2 d.o.o. - vezano uz veličinu slova (čitljivost) u dokumentu Opći uvjeti poslovanja Tele2, koji se uručuju pretplatnicima na prodajnim mjestima (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorm EK usluga - Tele2 d.o.o. - vezano uz Uvjete korištenja promotivne Zimske opcije za Tele2 korisnike bonova (pdf)
Rješenje - odobrenje zahtjeva za odgodu izvršenja rješenja KLASA UPI-344-07-13-01-40 (pdf)
Rješenje - odobrenje zahtjeva za odgodom izvršenja rješenja KLASA UP-I-344-07-13-01-40 za javnu nabavu (Carinska uprava) (pdf)
Rješenje - inspekcijski nadzor nad HT-om nepoštivanje reg obveza kod javne nabave (Carinska uprava) (pdf) (Napomena: iz teksta rješenja uklonjeni su podaci o visini ponuđenih cijena u cilju zaštite")
Rješenje - obustava postupka inspekcijskog nadzora provjere ispunjavanja uvjeta Uredbe o roamingu (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom – Hrvatski Telekom d.d. Zagreb - vezano uz provjeru načina korištenja i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u Rijeci (pdf)
Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga za Weber Escal d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka izdavanja odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga POST d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka utvrđivanja osnovanosti potraživanja Hrvatskog Telekom-a d.d. prema H1 Telekomu d.d. za pružene veleprodajne usluge (pdf)
Rješenje o obustavi postupka rješavanja spora između OT- Optima Telekom d.d. i Hrvatskog Telekom-a d.d. radi isplate naknada za zakašnjenje (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu gospodinu Fabijanu Tabakoviću (pdf)
Odluka u sporu između Hrvatske pošte d.d. i CityEX d.o.o. oko pristupa mreži davatelja univerzalne usluge (pdf)
Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga za trgovačko društvo VUK-COM d.o.o. (pdf)
Odluka o imenovanju Ivane Bikić, dipl. iur., pomoćnicom ravnatelja HAKOM-a (pdf)
Odluka o imenovanju Marka Čavlovića, dipl. oecc., pomoćnikom ravnatelja HAKOM-a (pdf)
Odluka o imenovanju Dalibora Lončara, dipl. iur., pomoćnikom ravnatelja HAKOM-a (pdf)
Odluka o izmjeni područja rada mr. sc. Željku Tabakoviću, pomoćniku ravnatelja HAKOM-a (pdf)
Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovom postupka u regulatornom sporu H1 protiv HT-a, radi naknade zbog kašnjenja (pdf)
Odluka o ocjeni namjere kupnje i pripajanja po zahtjevu VIPnet-a (pdf)
Ispravak odluke o dodjeli potpora, II krug (pdf)
Odluke i rješenja ARTZU
Rješenje ARTZU od 17. srpnja 2013. u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi analize utjecaja „Odluke o I Izmjenama i dopunama Izvješća o mreži 2014“ upravitelja infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o. na tržište željezničkih usluga (pdf)
 
Presude i rješenja Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-8247/2011-5 u predmetu OT protiv HAKOM-a, radi rješavanja spora između pretplatnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. UsII-20/2012-7 u sporu korisnice M.F. protiv HAKOM-a, radi poništenja rješenja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. UsII-20/2012-7 povodom tužbe Hrvatski Telekom d.d.  protiv odluke HAKOM-a, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda RH br. UsII-37/2012-6  u postupku Hrvatski Telekom d.d.  protiv odluke HAKOM-a, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
 ispiši stranicu