e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 17. srpnja

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 17. srpnja:
 
 • donesena je odluka o imenovanju Ivane Bikić, dipl. iur., pomoćnicom ravnatelja HAKOM-a 
   
 • donesena je odluka o imenovanju Marka Čavlovića, dipl. oecc., pomoćnikom ravnatelja HAKOM-a 
   
 • donesena je odluka o imenovanju Dalibora Lončara, dipl. iur., pomoćnikom ravnatelja HAKOM-a 
   
 • donesena je odluka o izmjeni područja rada mr. sc. Željku Tabakoviću, pomoćniku ravnatelja HAKOM-a 
   
 • donesena je odluka o  obavljanju zamjenskih poštanskih usluga za trgovačko društvo VUK-COM d.o.o. 
   
 • donesena je odluka u sporu između Hrvatske pošte d.d. i CityEX d.o.o. oko pristupa mreži davatelja univerzalne usluge

 

Odluke  se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45

 • usvojen  je Godišnji  programa rada i Financijski plan HAKOM-a za 2014., u svrhu provedbe javne rasprave -  poveznica
 
 ispiši stranicu