e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Pokretna mreža

Mreže i usluge
Pokretna elektronička komunikacijska mreža obuhvaća prijenosne sustave i, prema potrebi, opremu za prospajanje ili usmjeravanje i druga sredstva koja omogućuju prijenos signala radijskim ili drugim elektromagnetskim sustavom bez obzira na vrstu podataka koji se prenose te omogućavaju uspostavljanje elektroničke komunikacijske veze i u uvjetima fizičkog kretanja korisnika usluga te mreže.

Hrvatsko tržište pokretne telefonije liberalizirano je još 1998. godine dolaskom na tržište prvog privatnog operatora pokretne mreže koji je u srpnju 1999. godine započeo s komercijalnim radom. Drugi korak liberalizacije nastupio je početkom komercijalnog rada trećeg operatora pokretne mreže, u listopadu 2005. godine.

Jačanje trećeg operatora pokretne elektroničke komunikacijske mreže te omogućavanje prenosivosti broja u pokretnoj mreži u listopadu 2006. godine obilježili su daljnje korake liberalizacije.

Prva usluga pokretnih mreža u Republici Hrvatskoj pružena je 1990. godine te se pružala preko analogne NMT 450 mreže koja je ugašena na kraju 2005. godine. Usluge u pokretnoj telefoniji obuhvaćaju pružanje usluga pokretnih telekomunikacija putem GSM mreže (usluge druge generacije), a od siječnja 2005. godine putem UMTS tehnologije (usluge treće generacije). Usluga mobilnog pristupa internetu preko HSDPA tehnologije prvi put je u Republici Hrvatskoj komercijalno ponuđena u travnju 2006. godine. Korištenje podatkovnih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži uvelike će pridonijeti razvoju širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj.

Popis operatora pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža možete naći ovdje.
 ispiši stranicu