e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

EU parlament izglasao ukidanje roaminga

VIJEST
 

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta usvojeno je stajalište o prijedlogu Uredbe o jedinstvenom tržištu elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta”. Uredba, između ostalog, predviđa i ukidanje roaminga do 15. prosinca 2015.
 

ZAGREB, 4. travnja 2014. –. Europski parlament je na plenarnoj sjednici 3. travnja usvojio stajalište o prijedlogu Uredbe o jedinstvenom tržištu elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” u prvom čitanju. Stajalište Europskog parlamenta predstavlja tek prvi formalni korak u redovnom zakonodavnom postupku donošenja uredbe. Da bi uredba bila donesena oba europska zakonodavca, a to su Parlament i Vijeće ministara EU, te Europska komisija kao predlagač, moraju postići dogovor o zajedničkom tekstu. Usporedo s raspravom u Parlamentu, tekst uredbe razmatra se u radnoj skupini Vijeća ministara EU sastavljanoj od predstavnika država članica EU.
 
HAKOM od samog početka aktivno sudjeluje u svim relevantnim tijelima putem kojih daje komentare na spomenuti prijedlog Uredbe imajući u vidu zaštitu interesa Republike Hrvatske, počevši od BEREC-a preko predstavnika Republike Hrvatske u radnoj skupini Vijeća ministara. HAKOM će i dalje nastaviti aktivno sudjelovati u radu svih tijela putem kojih može dati svoj doprinos kreiranju predmetne Uredbe.
 
Vezano uz izglasane amandmane koji se odnose na roaming, njihov sadržaj se može svesti na sljedeće:

1. Predlaže se izjednačavanje cijena roaming usluga s cijenama u domaćem prometu od 15.12.2015.
2. Predlaže se korištenje Roaming usluge uz uvjet razumne uporabe.
3. Predlaže se naplaćivanje dolaznih poziva u roamingu po reguliranoj Eurotarifi do trenutka uvođenja domaćih cijena za roaming promet.
4. Sav promet u roamingu koji prelazi fer uporabu, naplaćivat će se po cijeni Eurotarifa.
5. BEREC je dužan izraditi Smjernice o fer uporabi do 31.12.2014., koje će Europska komisija preuzeti u implementacijski akt, kako bi iste bile obvezujuće za sve države članice i izdati ga do 30.6.2015.
 
Više o Uredbi može se pronaći na poveznici http://ec.europa.eu/
 
                                                                                                   # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.

 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Agencija štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih resursa, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i implementiranje učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu