e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Pokretna radijska postaja

Dozvole
Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pokretnu radijsku postaju
Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se HAKOM-u u pisanom obliku.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:
  • Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pokretnu radijsku postaju; 
  • Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:
    • Tehničku dokumentaciju za pokretnu radijsku postaju u skladu s člankom 13. stavcima 1., 2., 4., 5. i 7. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra( "NN" 45/12, "NN" 50/12, "NN" 97/14  i "NN" 116/17). Tehnička dokumentacija prilaže se ukoliko se dozvola izdaje prvi put ili se izdaje s izmijenjenim tehničkim parametrima.
    • Presliku prethodno izdane dozvole za navedenu radijsku postaju (ukoliko je prethodna izdana).
    • Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)(1)


(1) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.

 

Napomena:
Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra uplaćuje se na pisani zahtjev HAKOM-a u trenutku rješavanja zahtjeva.
 ispiši stranicu