e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Listopad '14

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o odbacivanju zbog nenadležnosti zahtjeva trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebački digitalni grad, za rješavanjem spora s trgovačkim društvom BT NET d.o.o., u svezi jednostranog raskida ugovora s operatorom korisnikom (pdf)

Dopunska odluka kojom se dopunjuje točka 1. odluke (KLASA: UP/I-344-03/13-06/01, URBROJ: 376-10-13-01) od 17. lipnja 2013. na način da su operatori iz točke 1. predmetne odluke, pored ranije određenih podataka, obvezni dostaviti i podatke o ukupnom broju vlastitih privatnih korisnika (kućanstava) na adresama po ugovorenim kategorijama brzina koje su navedene u upitniku, pri čemu se navedena obveza odnosi samo na podatke o broju privatnih korisnika (kućanstava) usluge širokopojasnog pristupa internetu na nepokretnoj lokaciji, dok u ostalom dijelu odluka ostaje neizmijenjena (pdf)

Odluka o raspisivanju javnog natječaja o dodjeli državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima (sedmi krug) (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu između H1 Telekom-a d.d. i Hrvatskog Telekoma d.d. u svezi naknada za zakašnjenje za siječanj 2014., kojim se djelomično usvaja zahtjev H1 Telekoma d.d. (pdf)
Odluka kojom se kao najbolja ponuda podnesena na javnom natječaju za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima odabire ponuda trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. - šesti krug (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-3391/13-9 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj 3 UsI-2003/13-15 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
 ispiši stranicu