e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku kojom se trgovačko društvo Imenik d.o.o. određuje operatorom za pružanje univerzalne usluge pristupa krajnjih korisnika najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga

Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije je na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 1. listopada 2010. godine, donijelo odluku kojom se trgovačko društvo Imenik d.o.o., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3, određuje operatorom za pružanje univerzalnih usluga na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje u trajanju od pet (5) godina te se obvezuje za pružanje sljedećih usluga:

  1. Pristup krajnjih korisnika usluga najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga, u obliku koji je odobrila Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, a koji može biti tiskani i/ili elektronički te se mora redovito obnavljati u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama.
  2. Posebne mjere za osobe s invaliditetom pristupu imeniku pretplatnika, na jednak način kakvim pristupaju drugi krajnji korisnici usluga....... više 

 

  
 
 ispiši stranicu