e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Studeni '16

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje u obnovljenom postupku regulatornog spora između trgovačkog društva H1 Telekom d.d. i trgovačkog društva OT-Optima Telekom d.d., u svezi obračuna interkonekcijskog prometa za indirektnu međunarodnu terminaciju (pdf)
Metodologija testa istiskivanja marže (pdf)
Odluka o regulaciji cijena univerzalne usluge HP-a (pdf)
Rješenje o obustavi - spor Terrakom d.o.o. vs. H1 Telekom d.d. (pdf)
Rješenje inspektora o zahtjevu za naknadu za nepravovremeni prijenos broja (pdf)
Rješenje o isplati naknade za nepravovremeni prijenos broja - H1 Telekom d.d. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka pokrenutog na zahtjev trgovačkog društva Raystorm d.o.o. protiv trgovačkog društva VIPnet d.o.o., radi rješavanja spora u svezi usluga pristupa i međupovezivanja (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev Terrakoma d.o.o. protiv Hrvatskog Telekoma d.d., vezano uz kršenje obveza iz Ugovora o međusobnom povezivanju javnih komunikacijskih mreža, kojim se u cijelosti odbija zahtjev Terrakoma d.o.o. (pdf)
Rješenje kojim se odbija zahtjev VIPnet-a d.o.o. za odgodom primjene novog iznosa mjesečne naknade za uslugu potpunog izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene parice (pdf)
Rješenje kojim se u cijelosti odbija prigovor željezničkog prijevoznika HŽ Carga d.o.o., na II. izmjene i dopune Izvješća o mreži 2017. i VII. Izmjene i dopune Upute HŽI-40, upravitelja infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o. (pdf)
Dokument Izrada i uvođenje metodologije za regulaciju cijena univerzalne usluge za razdoblje 2017. - 2019. (pdf)
Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Rijeci poslovni broj: UsI-1560/14-7, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf) 
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 2UsI-1801/14-39, povodom tužbe korisnika radi rješavanja spora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usž-1788/16-2, povodom tužbe korisnika radi rješavanja spora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usž-2247/16-2, povodom tužbe korisnika radi rješavanja spora (pdf)
                                                                                                                        
 ispiši stranicu