e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM: Od 1. srpnja posebne kategorije korisnika mogu izabrati nove ili zadržati postojeće korisničke pakete za usluge telefoniranja

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Posebne kategorije korisnika će moći birati između paketa s novim cijenama ili odabrati paket iz ranije ponude, odnosno postojećeg sustava posebnih popusta za socijalno ugrožene korisnike - korisnike s posebnim socijalnim potrebama.
 
ZAGREB, 2. lipnja 2017. – Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a), još na sjednici održanoj 26. travnja 2017., donijelo je odluku u svezi cijena javno dostupne govorne usluge (telefoniranja) prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika za posebne kategorije korisnika (ratni i vojni invalidi te civilni invalidi Domovinskog rata, članovi uže obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata i udruge i osobe s invaliditetom – članovi udruge). Odlukom je dana suglasnost Hrvatskom Telekomu d.d. (HT) da za takve posebne kategorije korisnika umjesto postojećeg primjenjuje novi cjenik od 1. srpnja 2017. Međutim, u međuvremenu je HT izvijestio HAKOM kako se zbog tehničkih razloga u implementaciji od 1. srpnja ipak neće primijeniti isključivo novi Cjenik već će se posebnim kategorijama korisnika omogućiti odabir. Korisnici koji imaju pravo na ove pakete će sami moći odabrati novu ili postojeću ponudu:

a)      postojeći sustav posebnih popusta za socijalno ugrožene korisnike - korisnike s posebnim socijalnim potrebama (HT-ov trenutno važeći cjenik naziva: Popusti za posebne kategorije korisnika, dostupan na: www.hrvatskitelekom.hr) i

b)      novi sustav popusta za socijalno ugrožene korisnike - korisnike s posebnim socijalnim potrebama, kojeg je HAKOM odobrio odlukom od 26.4.2017.g. (klasa: UP/I-344-01/17-07/01, ur.broj: 376/10/17-3).

Više informacija o novom sustavu popusta može se vidjeti putem poveznice https://www.hakom.hr/default.aspx?id=8654

                                                                                             # # #
  
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.

 
 ispiši stranicu