e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU u Briselu

VIJEST

Na sastanku se raspravlja o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o BEREC-u.

 
ZAGREB, 11. listopada 2017. – U Briselu se održava dvodnevni sastanak Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU. Na sastanku se raspravlja o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o BEREC-u (Body of European Regulators for Electronic Communications). Prema prijedlogu Europske komisije, nova Uredba o BEREC-u dala bi tom tijelu, koje okuplja europske regulatore iz područja elektroničkih komunikacija, nove ovlasti. Uz to, predviđa se preustroj BEREC-a u klasičnu EU agenciju. Do sada su države članice iznijele samo općenite stavove o ovom prijedlogu, a detaljna rasprava bila je odgođena do definiranja ovlasti BEREC-a u Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, o kojem se također raspravlja u zakonodavnoj proceduri i s kojim je Uredba o BEREC-u povezana. Smatrajući kako se na temelju dosadašnje rasprave o Europskom zakoniku može zaključiti koje će ovlasti BEREC imati, predsjedništvo je izradilo prijedlog kompromisnog teksta koji se analizira na ovom sastanku. Na sastanku kao predstavnik Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) sudjeluje rukovoditelj Odjela pravnih poslova Domagoj Maričić, dipl. iur.

                                                                                             # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.


 
 ispiši stranicu