e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na drugoj Međunarodnoj konferenciji transportnog prava i prava osiguranja - INTRANSLAW Zagreb 2017

VIJEST

HAKOM-ovi stručnjaci na konferenciji su održali izlaganja na teme „Vertikalna integracija u željeznici pro et contra“ i „Liberalizacija željezničkog teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj“.

 
ZAGREB, 12. listopada 2017. – u Zagrebu se 12. i 13. listopada održava druga Međunarodna konferencija transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW Zagreb 2017, u organizaciji Hrvatskog društva za transportno pravo, Pravnog fakulteta u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Jadranski zavod) i Instituta za međunarodno transportno pravo (Institut du Droit International des Transports, IDIT).
 
Na konferenciji transportnog prava i prava osiguranja otvoren je prostor za znanstvenu i stručnu raspravu na temu „Transportno pravo ususret budućnosti“ te brojna aktualna pitanja vezana uz ovo opsežno i dinamično pravno područje. Poznavanje i razumijevanje pravnih propisa koji uređuju transportnu industriju, industriju transportnog osiguranja i prateće djelatnosti uvjet su očuvanja konkurentnosti ove strateški važne grane gospodarstva, ali i povjerenja u pravni sustav. Dinamičan razvoj transportnog prava, složena struktura međunarodnih konvencija i brojne izmjene hrvatskih transportnih propisa, zbog usklađivanja s europskim pravom, nametnuli su potrebu otvaranja specijaliziranog znanstveno – stručnog foruma. Na INTRANSLAW-u Zagreb 2017 unaprijedit će se znanje i razmijeniti najbolja praksa u okviru transportnog prava i svih grana prijevoza: pomorskog, zračnog i kopnenog, kao i u području prava transportnog osiguranja. Cilj konferencije je kreirati forum za razmjenu informacija, znanja i iskustava između privatnog i javnog sektora, između struke i znanosti i među svim granama transporta. Konferencija je prilika za okupljanje stručnjaka svih profila: prijevoznika i operatera u svim vrstama prijevoza, upravitelja infrastrukture, pomorskih i transportnih osiguratelja, pratećih investitora (bankarskog sektora), djelatnika državne uprave, međunarodnih organizacija, tijela Europske unije, regulatornih agencija, znanstvenika, sudaca, odvjetnika i strukovnih udruga te svih drugih subjekata u području transporta i pratećih djelatnosti.

Međusobno umrežavanje, informiranje i razmjena znanja o brojnim otvorenim pitanjima transportnog prava doprinijet će unaprjeđenju vlastitog poslovanja, ali i konkurentnosti domaće i regionalne industrije transporta i osiguranja u tržišnoj utakmici na svjetskom i jedinstvenom europskom tržištu transportnih usluga.
 
Ispred Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a), na konferenciji su izlaganja održali član vijeća HAKOM-a dr. sc. Nikola Popović na temu „Vertikalna integracija u željeznici pro et contra“, a viši stručnjak za pravne poslove Dragica Flam, dipl. iur., i viši stručnjak za željezničke usluge, Kristijan Solina ,dipl. ing. univ. spec. elect. comm., na temu „Liberalizacija željezničkog teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj“.
 
Više informacija o ovoj konferenciji dostupno je putem poveznice http://www.intranslaw.eu/
 
Intranslaw-1-20171012.JPG
Intranslaw-2-20171012.JPG
Intranslaw-3-20171012.jpg
Intranslaw-4-20171012.JPG
Intranslaw-5-20171012.JPG
Intranslaw-6-20171012.JPG

                                                                                             # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
  
 ispiši stranicu