e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Održana prezentacija Nacrta prijedloga Zakona o željeznici

VIJEST

Cilj Nacrta prijedloga o željeznici je potpuno usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u segmentu jedinstvenog europskog željezničkog područja

ZAGREB, 24. listopada 2018. -  U ponedjeljak, 22. listopada 2018. u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održana je prezentacija Nacrta prijedloga Zakona o željeznici na kojoj su sudjelovali članovi Radne grupe zadužene za izradu Nacrta prijedloga zakona uključujući  predstavnike HAKOM-a, te predstavnici željezničkog sektora i to Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencije za sigurnost željezničkog prometa, upravitelja infrastrukture, operatora uslužnih objekata, željezničkih prijevoznika, sindikata i ostalih dionika na tržištu željezničkih usluga.

Cilj Nacrta prijedloga zakona o željeznici je potpuno usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u  segmentu jedinstvenog europskog željezničkog područja, što se postiže sveobuhvatnim prenošenjem odredbi Direktive 2012/34/EU i Direktive (EU) 2016/2370 ,uz uspostavu pravnog okvira za provedbu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007., o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007.) i Uredbe (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016., o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007, u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika. Nacrtom prijedloga Zakona o željeznici uređuju se pravila koja se primjenjuju na upravljanje željezničkom infrastrukturom i  na usluge željezničkog prijevoza, neovisnost upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, izdavanje i ukidanje dozvola, željezničke usluge i naknade za željezničke usluge, uvjeti za pristup željezničkoj infrastrukturi i željezničkim uslugama, izvješće o mreži, dodjelu i korištenje infrastrukturnog kapaciteta te pravni status željezničke infrastrukture.

Sudionici sastanka kao i svi zainteresirani  pozvani su  da dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt prijedloga Zakon o željeznici i to putem Javnog savjetovanja koje je otvoreno do 05. studenoga 2018. na središnjem državnom portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a isto je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=8856 
 
                                                                                       # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr


O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 ispiši stranicu