Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Koja su prava putnika, osim prava na naknadu cijene prijevozne karte, u slučaju kašnjenja vlaka duže od 60 minuta?

U slučaju bilo kojeg kašnjenja, koje je duže od 60 minuta ili u slučaju kad je usluga otkazana, prijevoznik je dužan bez naknade putnicima ponuditi sljedeće: obroci i osvježavajuća pića, primjereno vremenu čekanja, ako su na raspolaganju na kolodvoru ili u vlaku, ili ih se može razumno nabaviti; hotelski ili drugi smještaj i prijevoz od željezničkog kolodvora do mjesta smještaja, u slučajevima kada je potreban boravak tijekom jedne ili više noći ili kada je potreban dodatan boravak, ako i kada je to fizički moguće; ako je vlak blokiran na tračnicama, prijevoz od vlaka do željezničkog kolodvora, do alternativnog polazišta ili do krajnjeg odredišta, ako i kada je to fizički moguće. Kad god je to moguće, u obzir se uzimaju zahtjevi u pogledu pristupa za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću te potrebe pasa pomagača.