Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Poštovani, na koji način se provodi carinski postupak u vezi s poštanskim pošiljkama Hrvatske pošte, te kako i kad u navedenom slučaju ide naplata ležarine?

Vezano za upit o carinskom postupku, isti nije u nadležnost HAKOM-a te Vas upućujemo da se obratite nadležnoj službi Carinske uprave Ministarstva financija.

U odnosu na naplatu ležarine, ista je regulirana Općim uvjetima HP-a koji su dostupni na internetskim stranicama HP-a. (poveznica: http://www.posta.hr/pomoc-i-informacije/pravilnici-i-cjenici). Primatelj pošiljke mase veće od 500 grama plaća ležarinu u iznosu prema cjeniku ako poštansku pošiljku nije preuzeo u poštanskom uredu/sortirnici u roku od jednog dana nakon ostavljene obavijesti o prispijeću pošiljke.

U rok se ne uračunava dan kada je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke, dan kada je pošiljka uručena te dani kada poštanski ured/sortirnica ne radi. Naplata ležarine za pošiljke za koje je poštanski ured carinjenja poslao poziv o podnošenju isprava za carinski pregled, počinje u roku od 10(deset) dana od dana slanja poziva. Za pošiljke adresirane na poste restante, ležarina se naplaćuje od dana prispijeća pošiljke s time da se ne naplaćuje za dane kada poštanski ured/sortirnica ne radi i dan uručenja pošiljke.