Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

01.12.2017.

HAKOM-ovi stručnjaci u Sesvetama održali predavanje o zaštiti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija

Predavanje je održano za roditelje učenika petih razreda OŠ Sevetska Sopnica u Sesvetama s ciljem davanja potrebnih informacija roditeljima o odgovornom ponašanju djece prilikom uporabe mrežnih tehnologija, u trenutku kada se djeca njima počinju samostalno koristiti bez stalnog nadzora odraslih. 
Pročitajte više
01.12.2017.

HAKOM na sastanku TCAM Odbora i TCAM radne skupine u Briselu

Najvažnije teme sastanka vezane su uz nove politike povezane sa radijskom opremom, usklađene norme, primjenu direktive na određenu vrstu opreme, izradu delegiranih akata i uputa povezanih sa primjenom odredbi direktive o radijskoj opremi. 
Pročitajte više
01.12.2017.

HAKOM-ovi stručnjaci na konferenciji "Transformacija Zagrebačke županije u pametnu županiju"

Konferencija je održana u Zagrebu u organizaciji Upravnog odjela za fondove europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije. 
Pročitajte više
01.12.2017.

Predstavnici HAKOM-a na 13. Plenarnoj sjednici europskog udruženja regulatora za poštanske usluge (ERGP-a)

HAKOM, kao nacionalno regulatorno tijelo koje je, među ostalim, zaduženo za regulaciju tržišta poštanskih usluga, na sjednici su predstavljali predsjednik Vijeća, dr. sc. Dražen Lučić, i član Vijeća, dr. sc. Marijan Bolarić. 
Pročitajte više
01.12.2017.

HAKOM-ovi stručnjaci na bilateralnom koordinacijskom sastanku u Ljubljani

Na sastanku sudjeluju predstavnici regulatornih tijela nadležnih za područje elektroničkih komunikacija Republike Slovenije i Republike Hrvatske, a teme sastanka su optimizacija i međunarodno usklađivanje radiofrekvencijskog spektra za FM radio te privatnih mreža pokretnih komunikacija. 
Pročitajte više
30.11.2017.

HAKOM na 20. Call centar konferenciji u Zagrebu

U radu okruglog stola, koji se održava u sklopu programa konferencije, sudjelovat će i predstavnik HAKOM-a. 
Pročitajte više
30.11.2017.

HAKOM donio tri nova Pravilnika

Vijeće HAKOM-a donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra i Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada.  
Pročitajte više
30.11.2017.

HAKOM na 13. Plenarnoj sjednici europskog udruženja regulatora za poštanske usluge (ERGP-a)

HAKOM sudjeluje na 13. Plenarnoj sjednici ERGP-a, koja se održava od 28. do 30. studenoga u Bonu, a središnja tema sjednice je zaštita korisnika i promicanje učinkovitog tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu EU.  
Pročitajte više
29.11.2017.

U suradnji HAKOM-a i FER-a održan okrugli stol na temu „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“

Cilj ovog okruglog stola bio je dati osvrt na položaj osoba s invaliditetom kao korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga te ponuditi smjernice za daljnja poboljšanja.  
Pročitajte više
29.11.2017.

HAKOM-ovi stručnjaci u Briselu na 14. sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB)

ENRRB je savjetodavno tijelo Europske komisije koje razmatra pitanja i praksu iz područja tržišta željezničkih usluga, a s ciljem usklađivanja istih na razini Europske unije.  
Pročitajte više
28.11.2017.

HAKOM na plenarnoj sjednici Zajednice za intermodalni transport i logistiku

Plenarna sjednica održava se ovog utorka u prostorijama HGK u Zagrebu, a na njoj sudjeluju i predstavnici HAKOM-a.  
Pročitajte više
27.11.2017.

HAKOM-ovi stručnjaci na konferenciji KOM 2017

Konferencija o elektroničkim komunikacijskim tehnologijama i normama u informatici KOM 2017 održava se 27. i 28. studenoga, a teme konferencije na kojoj sudjeluju i HAKOM-ovi stručnjaci su: ˝Mreže i mrežne tehnologije˝, ˝Razvoj telekomunikacija i usluga˝, ˝Upravljanje mrežama i primjeri˝ i ˝Sigurnost i zaštita mreža˝. 
Pročitajte više
24.11.2017.

HAKOM na godišnjem plenarnom sastanku IRG-Rail-a u Parizu

U Parizu je održan godišnji plenarni sastanak IRG-Rail-a, neovisne mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu, na kojem je sudjelovao i HAKOM. 
Pročitajte više
24.11.2017.

Predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić sudionik panel rasprave na stručnom seminaru na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću

Stručni seminar na temu ˝Zaštita osobnih podataka i obveze javnog i privatnog sektora u provedbi Opće EU uredbe o zaštiti osobnih podataka˝ održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave Republike Hrvatske i Ličko-senjske županije. 
Pročitajte više
23.11.2017.

HAKOM na sastanku Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG) u Briselu

Na sastanku je održana rasprava o 5G tehnologijama, pitanjima rješavanja štetnih smetnji, pripremi druge digitalne dividende, komunikacijskim tehnologijama za pripremu programskih sadržaja i specijalnih događanja te aktivnostima za pripremu ITU svjetske konferencije 2019.   
Pročitajte više
23.11.2017.

HAKOM na radionici u organizaciji Europske komisije i DG CONNECT-a u Briselu

Projektom mapiranja širokopojasnih usluga u Europi EK želi uspostaviti jedinstvenu platformu s podacima o infrastrukturi i uslugama unutar EU, koja će olakšati pokretanje investicija i zaštitu korisničkih prava kroz transparentnost objave kvalitete pruženih usluga. 
Pročitajte više
23.11.2017.

HAKOM u Briselu na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU

Fokus rasprave bio je na odredbama o radiofrekvencijskom spektru, a u cilju približavanja stavova Vijeća i Europskog parlamenta, koji se moraju složiti oko konačnog teksta.  
Pročitajte više
23.11.2017.

HAKOM-ov stručnjak na radionici Europsko-mediteranske grupe regulatora EMERG-a u Minhenu

Dvodnevna radionica na temu mreža nove generacije, dijeljenja mreža i raspetljavanja lokalne petlje održava se u organizaciji EMERG-a i firme Detecon. 
Pročitajte više