Veljača '17

Odluke i rješenja
Rješenje VIPnet-u d.o.o. radi nepravovremenog prijenosa broja (pdf)
Rješenje o obustavi postupka nad OT-Optima Telekom d.d. - neželjene elektroničke komunikacije (pdf)
Odluka o ukidanju odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga i brisanju iz upisnika davatelja poštanskih usluga Promo 21 (pdf)
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga (pdf)
Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga (pdf)
Odluka o uvjetima IP međupovezivanja (pdf)
  • Uvjeti IP međupovezivanja (pdf)
Rješenje kojim se odbija zahtjev VIPnet d.o.o. za snižavanjem cijene mjesečne naknade usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa za internet uslugu na temelju ADSL/VDSL tehnologije za brzine veće ili jednake 30 Mbit/s kada krajnji korisnik ostvaruje Osnovni pristup putem Operatora korisnika (pdf)
Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-1255/14-10 radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 UsI-683/14-13, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-273/15-7, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 UsI-799/15-17, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 1 UsI-553/16-10, povodom rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 6 UsI-1158/15-15 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 6 UsI-1695/15-11 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude i rješenja Visokog upravnog suda
Rješenje Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usž-1056/16-2, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)