e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 4. rujna

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj  4. rujna:

  • usvojen je prijedlog odluke o izmjeni analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji, u svrhu provođenja javne rasprave - poveznica 
     
  • usvojen je prijedlog izmjene Plana dodjele radiofrekvencijskog spektra za mikrovalne veze, u svrhu provođenja javne rasprave - poveznica 
     
  • doneseno  je  rješenje o izmjeni ugovora o izdvojenom pristupu lokalnoj petlji sklopljenog između Hrvatskog Telekom-a d.d. i OT-Optima Telekom d.d.
 
Rješenje se može pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45
 ispiši stranicu