e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javni poziv za dodjelu radiofrekvencijskog spektra za mreže pokretnih komunikacija

VIJEST 

HAKOM je raspisao javni poziv za dodjelu preostalog radiofrekvencijskog spektra iz frekvencijskog pojasa 1710-1785/1805-1880 MHz. Ponuđeni spektar se u pokretnim komunikacijama može koristiti i za podatkovni prijenos velikim brzinama.
 
ZAGREB, 5. studenoga 2014. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) raspisala je javni poziv za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske za preostali dio raspoloživog radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 1710-1785/1805-1880 MHz. Na poziv se mogu javiti svi podnositelji koji udovoljavaju propisanim uvjetima, a u slučaju interesa većeg od raspoloživih resursa, HAKOM će raspisati odgovarajući daljnji postupak dodjele frekvencija, što može biti javni natječaj ili dražba.
 
Radiofrekvencijski spektar na 1710-1785/1805-1880 MHz je već djelomično dodijeljen svim trima operatorima mreža pokretnih komunikacija te je HAKOM među prvima u svijetu omogućio tehnološki neutralnu uporabu GSM, UMTS i LTE tehnologije u svim frekvencijskim pojasevima za pokretne komunikacije. Stoga se preostale frekvencije mogu koristiti i za podatkovni prijenos većim brzinama (LTE), ovisno o planovima pojedinog operatora.
 
Javni poziv može se pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45
 
                                                                                                     
                                                                                               # # # 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu