e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Siječanj '15

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka kojom se raskida Ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju dijela elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme trgovačkog društva Hrvatske autoceste d.o.o., čiji je sadržaj utvrđen Odlukom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (sada: Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti) KLASA: UP/I-344-01/10-01/556, URBROJ: 376-04/HP-12-23(DM) (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Nacrt odluke- izmjene BSA standardne ponude (pdf)
 ispiši stranicu